Råd vid attentat

Sannolikheten att ett attentat med dödligt våld (PDV) skulle inträffa vid Umeå universitet bedöms som mycket låg. Om det ändå skulle inträffa är rådet att agera utifrån stegen: fly, sök skydd och larma.

Begreppet PDV, pågående dödligt våld, har på senare tid blivit aktualiserat efter de attacker som skett runt om i Sverige och i övriga världen. Gemensamt för dessa attacker är att en eller flera gärningspersoner attackerar en plats, till exempel skola, med syfte att slumpmässigt skada och döda så många som möjligt.

Sannolikheten att ett attentat med dödligt våld skulle inträffa vid Umeå universitet bedöms som mycket låg, men konsekvenserna om det skulle inträffa är mycket allvarliga. Det är därför viktigt att förbereda sig genom att ta del av nedanstående råd.

Om ett attentat skulle ske

Råden vid ett attentat är att följa de tre stegen: fly, sök skydd och larma.

Fly

Sätt dig själv i säkerhet. Lämna platsen så fort och säkert som möjligt och undvik folksamlingar.

Sök skydd

Om du inte kan lämna området, sök upp en plats som du bedömer vara säker och som ger dig skydd. Var uppmärksam på det du ser och hör och försök behålla lugnet. Sätt mobilen på ljudlöst och stäng av vibrationen. Ring inte till någon som kan befinna sig i riskområdet. Mobilsignalen kan röja en person som gömmer sig.

Larma

När du är i säkerhet, larma polisen via 112. Polisen behöver veta: platsen, vad som har hänt, hur många gärningsmän du har sett, vilka vapen de använt, hur de ser ut och var du senast såg dem. Varna dem som befinner sig i fara och hjälp dem som behöver.

Webbutbildning: Så bör du agera vid ett terrorattentat

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen har tagit fram en webbutbildning för att öka kunskapen om hur man sätter sig i säkerhet, samt hur man kan hjälpa andra, i en farlig situation som ett terrorattentat. Utbildningen tar 15-30 minuter att göra. 

Webbutbildningen Så bör du agera vid ett terrorattentat

Tänk även på

  • Ring inte med mobilen om du inte måste. Blir nätet överbelastat kan det bli svårt för livsviktiga samtal att komma fram.
  • Följ polisens, räddningstjänstens och andra myndigheters uppmaningar.
  • Dela inte obekräftad information på nätet eller på något annat sätt.
  • När polisen kommer till platsen kan det vara svårt för dem att direkt avgöra vem som är gärningsperson och vem som är offer – håll därför inget i händerna.
  • Var förberedd på att ytterligare attentat kan ske.
  • Meddela dig till närmaste chef när situationen är över och säker.

Förebyggande arbete

Du kan bidra till det förebyggande arbetet genom att:

  • Vara uppmärksam på personer med avvikande beteende och meddela sådant till campusväktaren på 090-786 76 00.
  • Ta del av hur din arbetsplats är utformad, till exempel var möjlig utrymningsmöjlighet finns.
  • Inte släppa in obehöriga i lokaler där tillträdet är begränsat.
  • Rapportera risker och incidenter till närmaste chef. Detta möjliggör för organisationen på olika nivåer att vidta förebyggande åtgärder och agera på det som kan utgöra en risk.

Fly - sök skydd - larma

En film från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

KONTAKTINFORMATION

Charles Cederqvist
Säkerhetschef
090-786 65 16
charles.cederqvist@umu.se

Jacob Eriksson
Säkerhetssamordnare
090-786 71 21
jacob.eriksson@umu.se

Frida Fjellström
2023-12-29