Bookings - digitalt bokningsverktyg i Microsoft 365

Bookings är ett digitalt bokningsverktyg där du kan sätta upp tjänster som du vill att personer ska kunna boka in sig på. Du kan välja om du vill lägga upp bokningsbara tjänster eller om du erbjuder din tid för bland annat möten, detta heter Bookings med mig.

Bookings är ett verktyg som ingår i Microsoft 365, och går att använda via webben. Bookings är även integrerat med din Outlook, för både den som bokar tjänsten och för den som har lagt upp tjänsten. Här kan du erbjuda flera olika tjänster och anpassa dem efter vad du erbjuder.

Bookings med mig styrs av din tillgängliga tid i din Outlook-kalender. Du kan lägga till vissa dagar/tider i Bookings med mig och beroende på om du är tillgänglig kan personer boka in sig på din tid.

Vilka är tjänsten för?

Tjänsten är tillgänglig för alla anställda och studenter vid Umeå Universitet.

Så skaffar du tjänsten

  1. Gå till o365.umu.se och logga in med ditt Umu-id (umuid@ad.umu.se)
  2. Leta upp Bookings i menyn till vänster, om du inte hittar den där, klicka på "Alla appar" för att få fram alla verktyg.
  3. Klicka på Bookings.
  4. Du är nu igång med Bookings!

Här finns en manual för hur du kommer igång med Bookings

Webinarier om Bookings

Kom igång med Bookings

En kort introduktion till Bookings och hur du sätter upp din bokningssida. Slå på undertexter genom att klicka på cc-knappen.

Skapa en tjänst i Bookings

En video där vi visar, steg för steg, hur du sätter upp och anpassar en tjänst i Bookings. Vi visar bland annat hur du kan anpassa tider, tilldela personal, och skickar bokningsbekräftelse. Slå på undertexter genom att klicka på cc-knappen.

Har du frågor om Bookings?

Här finns vanliga frågor och svar om Bookings

Personuppgifter och känsliga personuppgifter

Du får inte lagra känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess i Microsoft 365. Detta innebär exempelvis att du inte kan lagra information om hälsotillstånd, skyddade adresser, uppgifter om lagöverträdelser, anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning.

Läs mer om personuppgifter

Har du frågor om informationssäkerhet och lagring av filer? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Lagra inte forskningsmaterial med högt skyddsvärde

Om ditt forskningsmaterial har högt skyddsvärde får du inte lagra det inte i Microsoft 365. För lagring av filer med högt skyddsvärde erbjuder universitetet tjänsten Skyddade dokument.

Börja med att göra en informationsklassning innan du tar ställning till var ditt forskningsmaterial kan lagras.

Vägledning för informationsklassning

Skyddade dokument (lagring av filer med högt skyddsvärde)

Har du frågor som gäller informationssäkerhet och lagring? Kontakta ITS IT-säkerhet eller informationssäkerhetssamordnare via Servicedesk.

Elin Sköld
2023-03-10