Frågor och svar – medarbetarundersökningen

Här samlas vanliga frågor och svar kring medarbetarundersökningen. Sidan uppdateras löpande. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna Personalenhetens HR-strateger.

Jag är chef. Ingår mitt eget svar i mina medarbetares resultat?

Nej, om du är chef med personalansvar ska du tänka en nivå upp i organisationen när du svarar på frågorna. Om du exempelvis är prefekt, ska du tänka på fakulteten när du svarar. Så om det står "Vid min institution/enhet eller motsvarande har jag möjlighet att påverka beslut och vara delaktig", så ska du tänka "Vid min fakultet har jag möjlighet att påverka beslut och vara delaktig". I resultatrapporten flyttas ditt svar upp en nivå i organisationsträdet. Ditt svar ingår alltså i fakultetens resultat.

Jag är ny prefekt på institutionen. Kan jag ändå ta del av resultatet för mina medarbetare?

Ja, den möjligheten finns om minst fem av medarbetarna har besvarat undersökningen och om de finns med som en grupp i resultatet. Ditt närmaste HR-stöd kan kontakta Quicksearch för att ge dig rätt behörighet och login.

Vi har en ny organisation där jag är ny chef. Hur ska jag tänka kring medarbetarundersökningen och arbetet vidare med resultatet?

Det kan vara problematiskt hur man ska tänka kring detta när det är en ny organisation och en ny chef. Den tidigare organisationen och den tidigare chefen finns inte kvar, och det kan vara svårt för medarbetare att ha hunnit få en uppfattning om arbetssituationen i den nya organisationen och med dig som ny chef. Det är du som chef som avgör hur medarbetare ska tänka när de svarar på undersökningen, om de ska tänka på den tidigare organisationen och chefen eller den nya organisationen och dig som chef. Vad rör arbetet med resultatet så kan du arbeta med de delar av det som känns relevant för den nya organisationen.

Jag är dekan på en fakultet. Kan jag ta del av resultatet för mina prefekter?

Ja, den möjligheten finns om minst fem prefekter har besvarat undersökningen och om de har dig som sin närmaste chef. Om du söker på ditt namn i resultatportalen så kommer dina prefekters resultat upp. Om du inte har fått inloggningsuppgifter till portalen kan ditt närmaste HR-stöd kontakta Quicksearch för att ge dig rätt behörighet och login.

Jag är chef och har inte fått så bra resultat för mitt ledarskap. Kan jag få stöd i arbetet med resultatet?

Ja, det finns flera olika sätt att få stöd i arbetet med resultatet. Dels kan du få stöd från din närmaste chef, ledningsgrupp eller HR, dels kan du få professionellt chefsstöd av universitetets företagshälsovård Falck. Du hittar mer information om företagshälsovården och hur du går tillväga för att beställa den tjänsten på medarbetarwebben.

Läs mer: Företagshälsovårdens tjänster - vad ingår?

Kan jag som chef se alla enskilda svar?

Quicksearch garanterar full anonymitet. Enkäten skickas från Quicksearch och svaret går direkt tillbaka till Quicksearch. Umeå universitet har inte någon gång under medarbetarundersökningen tillgång till de enskilda svaren. Detta innebär att du som chef inte kan se enskilda svar. Du kommer endast att se resultat för grupper med minst fem svarande.

Kan jag som prefekt se resultat gällande upplevelse av utsatthet för oönskat beteende på min institution?

När det gäller resultat om upplevelse av utsatthet för oönskat beteende är det endast HR på fakultetskansliet/motsvarande och HR på central nivå, som kan se resultatet förutsatt att minst åtta personer i en grupp har svarat på frågan. Vid mindre grupper lyfts svaren upp en nivå i organisationen. HR på fakultetskansliet/motsvarande kan informera dig som chef om gruppens resultat om generella arbetsmiljöåtgärder behöver vidtas.

Vanliga frågor från medarbetare

Läs fler vanliga frågor och svar för medarbetare.

Kontakt

 

Foto: Mattias Pettersson

Pernilla Jansson
HR-strateg vid Personalenheten
pernilla.jansson@umu.se
📞 090-786 92 52

 

Foto: Mattias Pettersson

Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Anna Lundström
2024-02-29