Evenemangssäkerhet

Evenemang är komplexa verksamheter. Därför krävs en omsorgsfull och noggrann planering. Det är viktigt att planering för säkerhet, hälsa och trygghet startar samtidigt med planeringen för alla andra aspekter av evenemanget.

Vid större evenemang med många besökare ökar riskerna för att oönskade händelser ska inträffa, till exempel olyckor eller ordningsstörningar. Men även vid en del mindre evenemang kan säkerhetshöjande åtgärder vara nödvändiga att vidta. Exempelvis om ett ämne som vanligtvis väcker hotfulla reaktioner ska diskuteras eller om det finns en hotbild mot en inbjudan talare. 

Vid sådana tillfällen kan väktare eller ordningsvakter behöva hyras in för att säkerställa att evenemanget kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

Om det av någon anledning finns skäl att tro att ordningsstörningar kan komma att inträffa i samband med ett evenemang ska du i förväg kontakta säkerhetssamordnare vid Lokalförsörjningsenheten.

Ska du anordna ett evenemang?

Du som anordnar evenemang vid Umeå universitet ansvarar för att evenemanget genomförs på ett säkert och tryggt sätt. Du kan använda den här checklistan för att identifiera risker och bedöma behov av säkerhetshöjande åtgärder: Checklista säkerhet evenemang.

Ska du ta emot externa besökare i en känslig miljö? 

Den här checklistan syftar till att säkerställa att vi inte utsätter vår säkerhetskänslig verksamhet för risker. Du som planerar att ta emot externa besökare i universitetets lokaler, i en verksamhet som kan vara känslig, kan vid behov använda den här checklistan för att identifiera risker och bedöma eventuellt behov av säkerhetshöjande åtgärder: Checklista externa besök

Råd och stöd 

Du kan kontakta säkerhetssamordnare vid Lokalförsörjningsenheten om du behöver råd eller stöd. Fyll i aktuell checklista och skicka till jacob.eriksson@umu.se senast 10 arbetsdagar före evenemanget eller besöket.

Väskförbud på större evenemang

Utifrån den höjda terrorhotsnivån har Polismyndigheten fattat beslut om ett väskförbud på större evenemang i Sverige. Väskförbudet gäller större arrangemang i Sverige som behöver tillstånd eller ska anmälas till polisen. Om du som arrangör är osäker på hur villkoret påverkar ditt arrangemang kan du vända dig till polisen. Du hitttar mer information på polisens sida Väskförbud på större evenemang.

relaterad information

KONTAKTINFORMATION

Charles Cederqvist
Säkerhetschef
090-786 65 16
charles.cederqvist@umu.se

Karin Sjöberg
Säkerhetssamordnare
090-786 97 43
karin.sjoberg@umu.se

Jacob Eriksson
Säkerhetssamordnare
090-786 71 21
jacob.eriksson@umu.se

Frida Fjellström
2023-11-23