Evenemangssäkerhet

Evenemang är komplexa verksamheter. Därför krävs en omsorgsfull och noggrann planering. Det är viktigt att planering för säkerhet, hälsa och trygghet startar samtidigt med planeringen för alla andra aspekter av evenemanget.

Vid större evenemang med många besökare ökar riskerna för att oönskade händelser ska inträffa, till exempel olyckor eller ordningsstörningar. Men även vid en del mindre evenemang kan säkerhetshöjande åtgärder vara nödvändiga att vidta. Exempelvis om ett ämne som vanligtvis väcker hotfulla reaktioner ska diskuteras eller om det finns en hotbild mot en inbjudan talare. 

Vid sådana tillfällen kan väktare eller ordningsvakter behöva hyras in för att säkerställa att evenemanget kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

Om det av någon anledning finns skäl att tro att ordningsstörningar kan komma att inträffa i samband med ett evenemang ska du i förväg kontakta säkerhetssamordnare vid Lokalförsörjningsenheten.

Checklista - riskbedömning inför evenemang

Du som planerar ett evenemang kan använda denna checklista för att identifiera risker och bedöma behov av säkerhetshöjande åtgärder. Checklista säkerhet evenemang.

Råd och stöd 

Du kan kontakta säkerhetssamordnare vid Lokalförsörjningsenheten om du behöver råd eller stöd. Fyll i checklista med tillhörande riskanalys och skicka till jacob.eriksson@umu.se senast 10 arbetsdagar före evenemanget.

 

Kontaktinformation

Jacob Eriksson
Säkerhetssamordnare
090-786 71 21
jacob.eriksson@umu.se

relaterad information

Frida Fjellström
2022-10-25