Utbetalning med ICA-kort

Utbetalning genom ICA-kort ska endast göras till personer från andra länder som under sin vistelsetid i Sverige saknar bankkonto i hemlandet till vilket utbetalning kan göras via Danske Bank och inte heller har möjlighet att öppna ett svenskt bankkonto.

ICA-kortet kan endast användas av betalningsmottagaren som betalkort med möjlighet att ta ut kontanter i ICA-butiker och uttagsautomater.

Varje kort har en årskostnad som debiteras beställande institution. En engångskostnad per kort tillkommer årligen (2022 är kostnaden 320 kronor). Kostnaden debiteras årligen fram till dess att kortet är avslutat. Omföring av institutionernas samlade årskostnader för ICA-kort görs av EA i december.

Förberedelser av institutionen:
1. Kontrollera först om mottagaren av utbetalningen 

  • har ett svenskt bankkonto

-bankkontot ska registreras i Danske Bank via webbformulär

  • har svenskt personnummer, men saknar bankkonto

-bankkonto kan öppnas av mottagaren i svensk bank och det registreras därefter i Danske Bank via webbformulär.

  • har bankkonto i hemlandet till vilken utbetalning kan göras via Danske Bank

-bankkontot registreras i Danske Bank via ifylld blankett

Om ingen av ovanstående alternativ är möjliga, kan utbetalning göras till ICA-kort

2. Kontakta ekonomienheten i god tid eftersom kort måste beställas vilket tar ca 1 vecka

3. Fyll i underlag för utbetalning enligt gällande rutin för lön alternativt stipendium och skicka till löneadministrationen tillsammans med ett meddelande om att utbetalningen ska göras till ICA-kort samt att kontroll enligt punkt 1 ovan har genomförts.

Utbetalning via löneadministrationen:
4. Utbetalning görs enligt gällande rutin av löneadministrationen

Utlämning av kort
5. Utlämning av kort sker på ekonomienheten till representant från institution, ej till kortinnehavare. Kontakta reskontra@umu.se för att bestämma tid för utlämning av kort.

Ny laddning av befintligt kort
6. Ett befintligt kort går att ladda med ett nytt belopp. För detta gäller samma rutin som nytt kort (se punkt 3) men meddela då att det gäller laddning av befintligt kort.

Avslut av kort
7. Institutionen meddelar reskontra@umu.se när kortet ska avslutas

 

Birgitta Berglund
2023-04-19