Varbi – IT-system för rekrytering och befordran

Umeå universitet använder Varbi Recruit som rekryteringsverktyg genom hela rekryteringsprocessen.

Varbi används bland annat för att annonsera, ta emot ansökningar, filtrera, sortera, rangordna ansökningar och för att kommunicera med kandidater och kollegor. Varbi används också för att hantera ärenden som gäller befordran. Information om befordran

Så får du behörighet till Varbi

Anställda vid Umeå universitet har inte med automatik en grundbehörighet i E-rekryteringssystemet Varbi utan behörigheten behöver aktiveras utifrån en viss behörighetsstruktur kopplad till rekryteringsprocessen.
Fördjupad information om behörighetsstruktur i Varbi

Om du som medarbetare anser att du behöver behörighet i Varbi, kontakta HR-specialist på din fakultet.

Introduktion för nya användare i Varbi

Varje fakultet och institution ansvarar för att introducera nya användare till Varbi och förmedla grundläggande kunskaper om de viktigaste funktionerna i systemet.

Personalenheten ansvarar för att erbjuda utbildningar om de mer avancerade funktionerna i systemet. (Skriva ngt om digitala utbildningar)

Utbildningar i Varbi

För att skapa de grundläggande kunskaperna i systemet kommer vi inom kort att uppdatera sidan med digitalt utbildningsmaterial. Tidigare utbildningsmaterial har blivit inaktuellt och har därför tagits bort. 

Så här loggar du in i Varbi

Varbi körs som en webbapplikation som du når via din webbläsare. När du tilldelats behörighet finns det två sätt att logga in.

  1. Inloggning med hjälp av Umu-id 
  2. Inloggning via Varbi hemsida 

Vid inloggning via Varbis hemsida använder du din Umu mail och väljer ett lösenord.

Användarstöd och information om förändringar av systemet

Personalenheten ansvarar för att informera om nya funktioner, driftstopp och andra nyheter som kan påverka dig som användare av Varbi.
Informationskanalen är ett team i Microsoft Teams, som går under benämningen "E-rekrytering".

Caroline Henrysson
2023-12-01