Varbi – IT-system för rekrytering och befordran

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

All rekrytering vid Umeå Universitet, inklusive rekryteringsprövningar, hanteras i e-rekryteringssystemet Varbi.

 

Foto:

E-rekryteringssystemet Varbi används genom hela processen när Umeå universitet genomför rekryteringar. Varbi används också för att hantera ärenden som gäller befordran. Både chefer och HR-stöd behöver arbeta i Varbi, men olika roller innebär ofta olika nivåer av behörighet i systemet.

Behörighet och introduktion

Om du anser att du behöver behörighet i Varbi, kontakta personalsekreterare på din fakultet. Alla personalsekreterare har rätt att dela ut behörigheter.

Behörighetsstruktur i Varbi

Varje fakultet och institution har ansvar för att introducera nya användare till Varbi och förmedla grundläggande kunskaper om de viktigaste funktionerna i systemet.

Personalenheten ansvarar för att varje termin erbjuda utbildningar om de mer avancerade funktionerna i systemet.

Inloggning

Varbi körs som en webbapplikation som du når via din webbläsare.

När du har fått behörighet loggar du in i Varbi med hjälp av ditt Umu-id.

Logga in i Varbi

Kom igång som ny användare

När du ha kommit in i systemet, klicka på knappen Rekryteringar som tar dig till en vy med pågående rekryteringsärenden.

Härifrån du starta ett nytt ärende eller jobba vidare med de ärenden som finns i listan.

Användarstöd och information om förändringar av systemet

Personalenheten ansvarar för att informera om nya funktioner, driftstopp och andra nyheter som kan påverka dig som användare av Varbi.

Detta görs via ett team i Microsoft Teams: [Teamets namn]

Observera att detta team ersätter Aurora-samarbetsytan E-rekrytering som fasas ut och läggs ner under våren 2021.

Rosita Nilsson
2021-06-10