Adato – IT-system för rehabilitering

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Adato är ett digitalt verktyg/IT-system för arbetet med rehabilitering. Systemet stöttar chefer med automatiska bevakningar och hjälper till att hålla dokumentationen runt ett rehabärende samlad.

 

Foto:


Systemet Adato ger alla som arbetar med rehabfrågor en bra översikt och underlättar uppföljning av arbetet med rehabfrågor inom Umeå universitet. Syftet är att underlätta, kvalitetssäkra och effektivisera rehabiliteringsprocessen.

Rehabiliteringsprocessen

Adato är integrerat med Primula och bevakar automatiskt sjukfrånvaron för alla medarbetare och skickar e-postmeddelanden vid överenskomna tidpunkter, till exempel får chefer signaler om när ett rehabärende ska påbörjas.

Dokumentation som görs i ett rehabärende följer ärendet och chefen kan samlat skriva ut all dokumentation.

Adato är även ett stöd för Personalenheten i arbetet att samordna rehabiliteringsarbetet och säkerställa en likvärdig och systematisk hantering av rehabiliteringsarbetet.

Behörighet och utbildning

För att bli behörig användare i Adato behöver du genomgå en utbildning som hålls av Personalenheten. Utbildningen ges flera gånger per termin och tar tre timmar. 

Inloggning

Adato körs som en webbapplikation i din webbläsare.

När du har fått behörighet och har blivit registrerad som användare i Adato kan du logga in i systemet med hjälp av ditt Umu-id.

Logga in i Adato

Relaterade sidor i HR-GUIDEN

Utbildningar och nätverksträffar

 

Foto:

Du hittar utbildningar och nätverksträffar inom rehabilitering i vår webbportal för interna utbildningar och nätverksträffar.

Tillfällen i datumordning

Alla utbildningar inom kategorin HR

Du hittar hela universitetets utbud av interna utbildningar här:

Interna utbildningar och nätverksträffar

Kontakt

 

Foto:

Jeanette Lövqvist
Områdeschef vid Personalenheten
jeanette.lovqvist@umu.se
📞 090-786 53 79

 

Foto:

Linda Johnson
HR-strateg vid Personalenheten
linda.johnson@umu.se
📞090-786 55 04

 

Foto:

Pernilla Jansson
HR-strateg vid Personalenheten
pernilla.jansson@umu.se
📞 090-786 62 25

Therese Holmgren
2023-09-18