Interna utbildningar och nätverksträffar

På denna webbplats hittar du universitetets interna kursutbud. Här hittar du interna utbildningar, föreläsningar, nätverksträffar, kurser, verkstäder/workshops och program riktade till medarbetare inom en mängd olika områden. Utbildningarna kan ske som kurstillfälle i lokal, online eller som självstudier. Klicka på respektive kategori nedan för att komma till portalen!

Se även Kurser på engelska.

Kategorier

Introduktion för nyanställda

Introduktion till nyanställda.

Högskolepedagogiska utbildningar

Kurser, verkstäder och seminarier.

Forskningsfinansiering, forskningsprojekt och samverkan

Forskningsfinansiering, ekonomiadministration i forskningsprojektet.

Ledarskap

Chefs- och ledarutveckling för olika chefsroller som t.ex. chefsintroduktionen, UCL, ReaL m.fl.

HR

Administration av anställningar och löner, arbetsmiljö, lika villkor, rehabilitering, rekrytering, nätverksträffar.

Ekonomiadministration

Raindance, budget och prognos, regler och rutiner ekonomiområdet. Inköp, e-handel och seminarier.

IT

Program och verktyg. Informations- och IT-säkerhet. Forskningsdatahantering.

Fysisk arbetsmiljö och säkerhet

Säkerhetsskydd, strålskydd, brandskydd, brandfarliga varor, hjärt- och lungräddning.

Kommunikation

Webbpublicering, nätverksträffar.

Studieadministration, studievägledning och internationalisering

Ladok, Selma, nätverksträffar. Internationalisering.

Universitetsbibliotekets utbildningar

Informationssökning, referenshantering, läs- och skrivprocessen, studieteknik och vetenskaplig publicering.

ReaL - forskningsledarskap

Forskningsledarskapsprogrammet ReaL är ett kompetens- och karriärprogram i tre steg för dig som forskare.

Vanliga frågor om interna utbildningar och nätverksträffar

Hur avanmäler jag mig från en utbildning jag har anmält mig till?

Du kan avanmäla dig från utbildningen genom att klicka på knappen avboka i din bokningsbekräftelse.

Jag har anmält mig men har inte fått någon bekräftelse?

I vissa fall kan e-postmeddelanden som skickas via systemet hamna i skräpposten. Kontrollera därför först om meddelandet har hamnat där. Om du inte hittar det kontakta då ITS.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar om webbportalen skicka ett mejl till: info.eduadmin@umu.se

Elizabet Westerlund
2022-08-26