Interna utbildningar

Det är viktigt att du upplever att du har den kompetens som dina arbetsuppgifter kräver. En del av din kompetensutveckling kan därför vara olika typer av utbildningar, både externa och interna.

Eftersom vi arbetar inom ett universitet finns tillgång till utbildningar inom de flesta områden inom vår egen organisation. Du hittar alltid intressanta och viktiga utbildningar, kurser och seminarier för anställda som arrangeras av universitetet.

Birgitta Berglund
2021-12-14