Interna utbildningar och nätverksträffar

På denna webbplats hittar du universitetets interna kursutbud. Här hittar du interna utbildningar, föreläsningar, nätverksträffar, kurser, verkstäder/workshops och program riktade till medarbetare inom olika områden. Utbildningarna kan ske som kurstillfälle i lokal, online eller som självstudier. Klicka på respektive kategori för att komma till portalen!

Du hittar våra engelskspråkiga kurser genom att växla till engelska för denna webbplats.

Aktuella utbildningar

Om du vill se aktuella utbildningar så kan du använda vår datumvy.

Kategorier

Introduktion för nyanställda

Introduktion till nyanställda.

Högskolepedagogiska utbildningar

Kurser, verkstäder och seminarier.

Forskningsfinansiering, forskningsprojekt och samverkan

Forskningsfinansiering, ekonomiadministration i forskningsprojektet.

Ledarskap

Chefs- och ledarutveckling för olika chefsroller som t.ex. Chefsintroduktion och UCL m.fl.

HR

Administration av anställningar och löner, arbetsmiljö, lika villkor, rehabilitering, rekrytering, nätverksträffar.

Ekonomiadministration

Raindance, budget och prognos, regler och rutiner ekonomiområdet. Inköp, e-handel och seminarier.

IT

Program och verktyg. Informations- och IT-säkerhet. Forskningsdatahantering.

Fysisk arbetsmiljö och säkerhet

Säkerhetsskydd, strålskydd, brandskydd, brandfarliga varor, hjärt- och lungräddning.

Kommunikation

Webbpublicering, nätverksträffar.

Studieadministration, studievägledning och internationalisering

Ladok, Selma, nätverksträffar. Internationalisering.

Universitetsbibliotekets utbildningar

Informationssökning, referenshantering, läs- och skrivprocessen, studieteknik och vetenskaplig publicering.

ReaL - forskningsledarskap

Forskningsledarskapsprogrammet ReaL är ett kompetens- och karriärprogram i tre steg för dig som forskare.

Workshopmaterial för APT och planeringsdagar

Hållbarhetsutbildning

I denna medarbetarutbildning hittar du diskussionsmaterial där några vanliga hållbarhetsutmaningar tas upp.

Värdegrund

Boken "Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet" presenterar 47 dilemman med olika teman som väcker känslor och skapar diskussion.

Handlingsplan internationalisering

Workshopmaterial för att ta fram en handlingsplan för internationalisering.

Vanliga frågor om interna utbildningar och nätverksträffar

Hur avanmäler jag mig från en utbildning jag har anmält mig till?

Du kan avanmäla dig från utbildningen genom att klicka på knappen avboka i din bokningsbekräftelse.

Jag har anmält mig men har inte fått någon bekräftelse?

I vissa fall kan e-postmeddelanden som skickas via systemet hamna i skräpposten. Kontrollera därför först om meddelandet har hamnat där. Om du inte hittar det kontakta då ITS.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar om webbportalen skicka ett mejl till: info.eduadmin@umu.se

Moa Eirell
2024-03-07