Löneväxling

Du som är anställd vid Umeå universitet har möjlighet att växla din lön och/eller sparade semesterdagar till pension.

Universitetet erbjuder med stöd av kollektivavtal möjligheten att växla lön och/eller sparade semesterdagar i syfte att erbjuda attraktiva anställningsvillkor.

Löneväxling är en enskild överenskommelse som träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Rektor har beslutat om en handläggningsordning för enskilda överenskommelser och hur löneväxling ska ske. Blanketter finns framtagna då den enskilda överenskommelsen ska vara skriftlig.

Löneväxling är bara förmånligt i vissa fall

För att växla lön till tjänstepension finns det tillfällen när arbetsgivaren avråder från månatlig löneväxling och det är när den anställde efter avdraget för löneväxling har en fast lön som understiger årets beloppsgräns för allmän pension. För år 2023 är den beloppsgränsen 49 967 kr. Den anställde måste själv bevaka att lönen inte understiger den här nivån när inkomstbasbeloppet förändras vid varje årsskifte.

Överenskommelse om att växla sparade semesterdagar görs som en engångsinsättning till pension. Värdet av en semesterdag regleras i villkorsavtalen. Rätten att teckna enskild överenskommelser för arbetsgivarens räkning framgår av rektors delegationsordning.

Kontakt

Om du har frågor kring hur det går till att löneväxla kan du vända dig till löneadministrationen, däremot kan inte Umeå universitet erbjuda någon rådgivning i frågor kring löneväxling eller annat pensionssparande.

För mer information hänvisas till Statens tjänstepensionsverk och till pensions-, bank- eller annan rådgivare.

Birgitta Berglund
2023-11-01