Erasmusutbyte för lärare

Ta chansen att utvecklas som lärare och få internationell erfarenhet! Erasmusprogrammet ger dig möjlighet till ekonomisk ersättning för att kunna åka i väg och undervisa vid ett annat lärosäte och ta del av andra undervisningskulturer. Ett lärarutbyte kan bidra till att utveckla din pedagogiska kompetens!

Erfarenheter från lärarutbyte

Carla Collevecchio från Arkitekthögskolan och Thomas Mejtoft från Institutionen för tillämpad elektronik och fysik, berättar om sina erfarenheter av lärarutbyte.

Erasmus+ är ett program för utbildning som finansieras av EU. Programmet ger dig som lärare vid Umeå universitet möjlighet att delta i olika former av utbyten. Du kan ansöka om ersättning för utbyte under en period på två dagar upp till två månader. Lärare som åker på utbyte i annat syfte än undervisning kan även söka medel för personalutbyte.

Vad kan du göra på utbytet

All typ av undervisning av studenter räknas, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning av gemensamma doktorander eller examination.

Pedagogisk merit
Ett lärarutbyte kan vara en betydelsefull pedagogisk merit. Lärare som åkt på utbyte berättar om hur de utvecklat sin pedagogik i undervisningssammanhang samt att de fått värdefull erfarenhet av att undervisa olika studentgrupper och som en följd av detta hittat nya metoder för studenters lärande. Utbytet kan också användas som ett sätt att knyta värdefulla kontakter med partnerlärosäten.

Hit kan du åka

De länder som ingår i Erasmus+programmet är: EU:s medlemsländer, samt Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Länderna och territorierna i EU:s lista över Overseas countries and territories

Klicka på kartan för att se vart de senaste lärar-och personalutbytena har gått.

Foto:

Hur mycket finansiell ersättning?

Ersättningen är en schablonsumma som betalas ut till institutionen/enheten i efterhand som ska bidra till att täcka en del av de utgifter som du har i samband med personalutbytet, exempelvis resekostnader och ökade levnadskostnader. Vistelsens längd, fysiskt avstånd samt vilket land du besökt avgör hur stort stipendiet blir.

Du får ersättning för resan samt ersättning per dag du är i väg på ditt utbyte. Om resan till/från utbytet sker dagen innan eller efter själva utbytet kan du även få ersättning för upp till 2 resdagar. Vid grönt resande (resa med färdmedel som har låga utsläpp exempelvis: buss, tåg eller samåkning) som tar längre tid kan man även få ersättning för upp till 4 extra resdagar totalt.

Räkneexempel
Om du åker på ett lärarutbyte på 5 dagar till ett universitet i Rom, som inkluderar transport med flyg dagen innan och dagen efter utbytet, så får institutionen exempelvis 1480 EUR i ersättning från Erasmusprogrammet. 360 EUR för resan samt 160 EUR/dag för 7 dagar.

I tabellerna nedan kan du räkna ut ungefär hur mycket ersättning du kan få för ditt utbyte.

Daglig ersättning
Mottagande land Summa/dag
Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Norge 180 EUR
Belgien, Cypern, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Österrike 160 EUR
Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Nordmakedonien, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Turkiet 140 EUR
Resebidrag
Distans till destinationen
flygvägen enkel väg
Resebidrag
tur och retur
Bidrag grönt resande
100 - 499km 180 EUR 210 EUR
500 - 1999km 275 EUR 320 EUR
2000 - 2999km 360 EUR 410 EUR
3000 - 3999km 530 EUR 610 EUR
4000 - 7999km 820 EUR  
8000km eller mer 1500 EUR  

Ansökningsprocess

Du tar kontakt med det universitet som du är intresserad av att undervisa vid och ordnar själv din resa. 

Villkor för att kunna ansöka

Dessa villkor gäller för att du ska kunna ansöka om lärarutbyte genom Erasmus+ programmet:

 • Du är anställd vid Umeå universitet.
 • Din chef godkänner mobilitetsperioden.
 • Utbytet sker inom ramen för din anställning.
 • Lärarutbytet pågår i minst två dagar och max två månader. Heltid förväntas.
 • Mobiliteten ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.
 • Lärarutbytet innehåller minst 8 undervisningstimmar per vecka (om utbytet är 2-7 dagar). Om mobiliteten varar under en längre period och avslutas med en inkomplett vecka ska tiden räknas ut proportionellt (1,6 timmar/dag).

  Tänk på att tid för exempelvis lärarseminarier, forskning och kompetensutveckling får inte räknas in i undervisningstiden.
 • Det finnas ett avtal mellan institutionen där du är anställd och det utländska lärosätet.
 • Du bifogar ett fortbildningsprogram, work plan, till din ansökan. Det kan vara exempelvis ett schema som beskriver utbytet. Du får gärna inkludera information hur du sedan kommer sprida de erfarenheter eller kunskaper du fått under ditt utbyte när du återvänder.
 • Mobiliteten kan inte samtidigt finansieras med andra EU-medel (dubbelfinasiering)

 Skicka in ansökan

Ansökan görs digitalt i vårt systemstöd Solemove. Vi behöver få din ansökan senast en månad innan ditt planerade lärarutbyte. Ansökan behöver vara komplett med samtliga bilagor uppladdade i god tid innan avresa. Du kan skicka in din ansökan när som helst under året.

[Ansökningssystemet är tillfälligt stängt pga. uppdaterin 240205]

1. Läs och följ instruktionerna i manualen för hur du ansöker via Solemove. 

Tre dokument är obligatoriska för ansökan. Två dokument kommer genereras automatiskt av Solemove (Mobility Agreement och Grant Agreement), dokumentet work plan behöver du/värdorganisationen ta fram som beskriver utbytet exempelvis som ett schema eller liknande.

Utbytesavtal

Ett lärarutbyte gör du genom något av universitetets Erasmus+avtal. Du kan göra ett utbyte genom din institutions eller någon annan institutions avtal. Om du vill göra utbyte genom en annan institutions avtal kontaktar du den institutionen för att få ett samtycke.

Våra Erasmusavtal hittar du i avtalsdatabasen Solemove. En del avtal gäller endast studentutbyte. Om du vill göra ett utbyte genom ett studentutbytesavtal kan den internationella kontaktpersonen på din institution kontakta partneruniversitetet för att be om att få utöka avtalet till att inkludera lärarutbyte.

Urval vid ansökan

De medel universitetet får från Erasmus+programmet är begränsade och fördelas enligt principen 'först till kvarn'. Om en valsituation uppstår, kommer ett urval bland de ansökningarna som kommer in ske baserat på kriterier i dokumentet nedan.

Prioriteringsordning personalutbyte.pdf

Boka din resa

Vi rekommenderar att du använder universitetets upphandlade resebyrå när du åker på utbyte. Läs mer om hur du bokar resa via resebyrån

Försäkring när du reser

Du som är anställd vid eller arbetar på uppdrag av universitetet omfattas av statens tjänstereseförsäkring. Försäkringen gäller för alla tjänsteresor som du gör för myndighetens räkning i Sverige och utomlands.

Läs mer om tjänstereseförsäkring

Handläggningstid efter inskickad ansökan

När din kompletta ansökan har skickats in så kommer den handläggas inom 2 arbetsveckor. Under semesterperioderna behandlas ansökningar om handläggare är på plats, detta avser följande tider:

1 juli–10 augusti
15 december–10 januari.

Skulle vi ha några frågor kommer vi kontakta dig. Annars får du meddelande från ansökningssystemet att ansökan är komplett genom ett mejl som innehåller Certificate of Attendance som du behöver få underskrivet under ditt utbyte av mottagande organisation. Dokumentet hittar du också i informationen 'Dokument' på denna sida.

Efter ditt utbyte

Vi hoppas och tror att du kommer tillbaka från ditt utbyte full av inspiration och nya perspektiv och kan applicera det du lärt dig i ditt arbete.

Det är några saker du behöver göra efter ditt utbyte för att vi ska kunna handlägga färdigt din ansökan.

Ladda upp dokument efter utbytet

Efter ditt utbyte behöver du ladda upp följande i Solemove:
• en kopia på reseräkningen från PASS
• ett signerat Certificate of Attendance från det utländska lärosätet som visar att du har besökt dem och under vilken period.

Instruktioner för hur du slutför din ansökan i Solemove hittar du i slutet av manualen: Erasmusutbyte för lärare

Besvara enkät från Erasmusprogrammet

En enkät angående ditt utbyte skickas ut per mejl, du behöver besvara den så snart som möjligt efter avslutat utbyte.

Utbetalning

När din ansökan är kompletterad efter utbytet kommer vi handlägga den. Du får ett utbetalningsbeslut per mejl som du behöver lämna till ekonom eller motsvarig på institutionen/enheten. Din institution/enhet får ersättning från Erasmus+ programmet baserat på informationen i tabellerna ovan. Inga bidrag betalas ut direkt till dig som anställd.

Om den faktiska kostnaden blir lägre än ersättningen tillfaller överskottet institutionen och om kostnaden överskrider ersättningen behöver institutionen stå för mellanskillnaden.

Andra internationella möjligheter för dig som lärare

Teaching Sabbatical

Nordplus för lärare

Kontakt

International Office
erasmus.staff@umu.se

"Det är mycket stimulerande att komma in bakom kulisserna på ett universitet i ett annat land. Det är som en vitamininjektion att ta en paus från det invanda och åka iväg på något som är mer än ett besök"

Malin Isaksson, universitetslektor i franska

Läs mer om Malin Isakssons utbyte på Sorbonne université i Paris, Frankrike

Vad gav det dig att åka på utbyte? "Otroligt mycket! Nya vänner och kollegor, som jag vill träffa igen. Många nya tankar att implementera i våra utbildningar!"

Albina Granberg, universitetslektor i kost- och måltidsvetenskap

Läs mer om Albina Granbergs utbyte på Universitetet i Stavanger

Petra Käck
2024-03-21