Erasmus+ för lärare

Som lärare vid Umeå universitet har du möjlighet att undervisa en period vid ett annat europeiskt lärosäte. Ett lärarutbyte kan medverka till att utveckla din pedagogiska kompetens, stärka dina kontakter och inleda samarbetsprojekt.​

Som lärare kan du kan också ansöka om personalutbyte.

Ett lärarutbyte gör du genom något av de Erasmusavtal som universitetet har. Du kan göra ett utbyte genom de avtal som din institution har, eller avtal som andra institutioner på Umeå universitet har. Om du vill göra utbyte genom en annan institutions avtal kontaktar du den institutionen för att få ett samtycke.

Våra Erasmusavtal hittar du i avtalsdatabasen Solemove. En del avtal gäller endast studentutbyte. Om du vill göra ett utbyte genom ett studentutbytesavtal kan den internationella kontaktpersonen på din institution kontakta partneruniversitetet för att be om att få utöka avtalet till att inkludera lärarutbyte.

Utbyten som leder till nya läromedel, starkare kontakter mellan Umeå universitet och partneruniversitetet eller som förbereder för framtida samarbetsprojekt prioriteras när International Office gör ett urval av stipendieutbetalningarna.

De länder som ingår i Erasmusprogrammet är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Lärarutbyte som pedagogisk merit

Ett lärarutbyte kan vara en betydelsefull pedagogisk merit från ett internationellt sammanhang. Ta gärna med dig några specifika frågor som du vill undersöka eller lära mer om under utbytet. Om dessa dokumenteras i en utökad lärarrapport kan denna ingå i den pedagogiska portföljen.

Villkor och ansökan

För att kunna söka lärarutbyte ska

  • du vara anställd vid Umeå universitet.
  • lärarutbytet pågå i minst två dagar och max två månader.
  • lärarutbytet innehålla minst åtta undervisningstimmar per vecka.
  • det finnas ett avtal mellan institutionen där du är anställd och det utländska lärosätet.
  • du bifoga ett fortbildningsprogram, work plan, till din ansökan.

Vad räknas som undervisning?

All typ av undervisning av studenter, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination och delar som ingår som en integrerad del av ett utbildningsprogram vid värdlärosätet, räknas som undervisning.

Så här ansöker du

Det är bra att vara ute i god tid så att lärarutbytet och resan kan planeras i tid. Din ansökan bör vara International Office tillhanda senast två månader innan ditt planerade utbyte.

Du ansöker i Solemove

Stipendium för lärarutbyte

Stipendiet för ett lärarutbyte inom Erasmus+ betalas ut i efterhand genom att medel omförs till din institution. Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna i samband med utbytet, exempelvis resekostnader och ökade levnadskostnader. Stipendiet täcker inte alla extra utgifter. Vistelsens längd och vilket land du har undervisat i avgör hur stor ersättningen blir.

För att kunna beräkna ersättningen måste du lämna följande underlag:

  • en lärarrapport (skickas till dig elektroniskt).
  • kopia på reseräkningen i PASS.
  • ett intyg från det utländska lärosätet som visar att du har besökt dem och under vilken period.

Underlaget ska lämnas in till Monika Larsson vid International Office.

Här kan du se hur mycket du kan få i reseersättning: Distance Calculator

Erfarenheter från lärarutbyte

Carla Collevecchio från Arkitekthögskolan och Thomas Mejtoft från Institutionen för tillämpad elektronik och fysik, berättar om sina erfarenheter av lärarubyte.

Kontakt

​Paolo Alexandriyski
International Office
erasmus.staff@umu.se

Elizabet Westerlund
2022-05-23