Erasmus+ för lärare

Genom Erasmusprogrammet kan du som lärare söka medel för att åka iväg och undervisa en period vid ett annat europeiskt lärosäte. Ett lärarutbyte kan medverka till att utveckla din pedagogiska kompetens, stärka dina kontakter och inleda samarbetsprojekt.​

Som lärare kan du kan också ansöka om personalutbyte via Erasmusprogrammet.

Ansökningsprocess

Du tar kontakt med det universitet som du är intresserad av att undervisa vid och ordnar själv din resa.

Skicka in ansökan

 1. Läs och följ instruktionerna i manualen för hur du ansöker via Solemove för att fylla i din ansökan.
 2. Ansökan måste nå International Office senast en månad innan ditt planerade personalutbyte.

Urval vid ansökan

De medel universitetet får från Erasmus-programmet är begränsade och det sker därför ett urval bland de ansökningarna som kommer in. Urvalet baseras på din work plan.

Utbyten som leder till nya läromedel, starkare kontakter mellan Umeå universitet och partneruniversitetet eller som förbereder för framtida samarbetsprojekt prioriteras när International Office gör ett urval av stipendieutbetalningarna.

Villkor för att kunna ansöka

För att kunna ansöka om lärarutbyte genom Erasmusprogrammet ska:

 • du vara anställd vid Umeå universitet.
 • din chef godkänna mobilitetsperioden.
 • lärarutbytet pågå i minst två dagar och max två månader.
 • mobiliteten ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.
 • lärarutbytet innehålla minst åtta undervisningstimmar per vecka.
 • det finnas ett avtal mellan institutionen där du är anställd och det utländska lärosätet.
 • du bifoga ett fortbildningsprogram, work plan, till din ansökan.

Observera att du behåller din lön under mobiliteten.

Hit kan du åka

De länder som ingår i Erasmusprogrammet är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Utbytesavtal

Ett lärarutbyte gör du genom något av universitetets Erasmusavtal. Du kan göra ett utbyte genom din institutions eller någon annan institutions avtal. Om du vill göra utbyte genom en annan institutions avtal kontaktar du den institutionen för att få ett samtycke.

Våra Erasmusavtal hittar du i avtalsdatabasen Solemove. En del avtal gäller endast studentutbyte. Om du vill göra ett utbyte genom ett studentutbytesavtal kan den internationella kontaktpersonen på din institution kontakta partneruniversitetet för att be om att få utöka avtalet till att inkludera lärarutbyte.

Lärarutbyte som pedagogisk merit

Ett lärarutbyte kan vara en betydelsefull pedagogisk merit från ett internationellt sammanhang. Ta gärna med dig några specifika frågor som du vill undersöka eller lära mer om under utbytet. Om dessa dokumenteras i en utökad lärarrapport kan denna ingå i den pedagogiska portföljen.

Detta räknas som undervisning

All typ av undervisning av studenter, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination och delar som ingår som en integrerad del av ett utbildningsprogram vid värdlärosätet, räknas som undervisning.

Rapportering

För att kunna avsluta hanteringen av ditt utbyte och beräkna ersättningen behöver du fylla i en lärarrapport (skickas till dig elektroniskt) samt ladda upp följande i Solemove:

 • kopia på reseräkningen från PASS (laddas upp i Solemove)
 • ett signerat intyg (Certificate of Attendance) från det utländska lärosätet som visar att du har besökt dem och under vilken period.

Så fungerar stipendieutbetalningen

Stipendiet betalas ut till din institution när utbytet är genomfört och du laddat upp efterfrågade bilagor i Solemove enligt stycket ovan.

Stipendiet är en schablonsumma som ska bidra till att täcka en del av kostnaderna utgifter du har i samband med lärarutbytet, exempelvis resekostnader och ökade levnadskostnader. Vistelsens längd och vilket land du har undervisat i avgör hur stor ersättningen blir. Stipendiet täcker inte alla extra utgifter. Vistelsens längd och vilket land du har undervisat i avgör hur stor ersättningen blir.

Erfarenheter från lärarutbyte

Carla Collevecchio från Arkitekthögskolan och Thomas Mejtoft från Institutionen för tillämpad elektronik och fysik, berättar om sina erfarenheter av lärarubyte.

Kontakt

International Office
erasmus.staff@umu.se

Elizabet Westerlund
2023-06-02