Omställning och övertalighet

Förändringar i vår omvärld påverkar vår verksamhet vid Umeå universitet. Vissa förändringar kräver direkta verksamhetsförändringar på din arbetsplats, vilket kan innebära förändrade kompetensbehov eller att vissa arbetsuppgifter reduceras eller försvinner.

Arbetet med dessa förändringar kan ske i vad som kallas för en omställningsprocess.

Processen kring omställning och övertalighet hanteras enligt en väldefinierad process och styrs av lagar, avtal och styrdokument. Omställningsprocessen genomförs i nära samarbete med Personalenheten. Mer information om omställningsprocessen hittar du i HR-guiden.

Ansvar för omställningsprocessen

Din chef har huvudansvaret för att analysera, initiera, driva och avsluta eventuella verksamhetsförändringar vid din institution eller enhet. Omfattningen av en omställningsprocess ser väldigt olika ut beroende på vilka behov av förändring verksamheten står inför. Oavsett om det handlar om en liten eller stor förändring så är det vissa grundläggande delar som din chef behöver ta hänsyn till och genomföra. Din chef är skyldig att informera sina medarbetare om vad som händer under processens gång.

Om din befattning berörs

Om din befattning berörs av verksamhetens förändringsbehov behöver du som medarbetare vara beredd att ta nya arbetsuppgifter och ställa upp på eventuella kompetensutvecklingsinsatser. I vissa fall kan dessa behov av förändring innebära att din befattning blir övertalig. Då påbörjas en omplaceringsutredning för att utreda om det finns ett behov av din kompetens vid någon annan institution eller enhet vid universitet. Om det skulle visa sig att det inte finns något behov varken vid din nuvarande enhet eller institution eller vid Umeå universitet som helhet, kan det i förlängningen innebära att du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Kontaktinformation

HR-strateger, Personalenheten

 

Foto:

Johanna Köpsen
HR-strateg vid Personalenheten
johanna.kopsen@umu.se
📞 090-786 71 47

 

 

Foto:

Lars Mähler
HR-strateg vid Personalenheten
lars.mahler@umu.se
📞 090-786 52 38

Elizabet Westerlund
2022-03-11