Grundläggande högskolepedagogik - nätbaserad

Denna baskurs i högskolepedagogik utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande. Kursen genomförs i huvudsak via universitetets lärplattform.

Under kursen ges möjlighet att utveckla kunskap om lärandeprocessen, förmåga att stödja lärande samt ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen.

Under kursen kommer vi att behandla modeller för planering och genomförande av undervisning samt examination och utvärdering som gynnar lärande, såväl på campus som på nät. Vidare kommer regelverk och styrdokument liksom lärarens möjlighet att välja undervisningsmetoder och utforma såväl fysiska som digitala lärandemiljöer så att dessa stödjer lärande att behandlas. Vi diskuterar också relationers och studieklimatets betydelse i olika lärandesituationer.

Citat från tidigare deltagare

"Gå kursen, den är jättekul och mycket lärorikt men var beredd på att den kräver en rejäl arbetsinsats."

"Kursen är en utmärkt möjlighet att öka dina pedagogiska färdigheter. Väl värt att göra: den öppnade nya horisonter för mig och gav mig kunskap jag kommer definitivt att använda i framtiden."

Målgrupp

Kursen vänder sig till lärare som vill utveckla sin kunskap om undervisning på högskolan, kunskap om lärandeprocessen och sin förmåga att stödja lärande.

kursdatum

Start hösten 2024

Språk: Engelska
Kurstillfälle: GRU15
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: Start 10 okt 2024 (heldag)
Avslut halvdag 15 april 2025.
OBLIGATORISK närvaro dessa dagar (på plats eller via Zoom).
Resten av kursen är nätbaserad, kursen pågår till 15 april 2025

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag: 2024-04-15

Start hösten 2023

Språk: Svenska
Kurstillfälle: GRU12
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: Start 12 okt 2023
Avslut halvdag 18 april 2024. OBLIGATORISK närvaro dessa dagar.
Resten av kursen är nätbaserad, kursen pågår till 18 april 2024

Sista anmälningsdag: Anmälan är stängd

kursinformation

Nivå: Bas

Omfattning: 5 veckor

Deltagare: 8-24

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. 
Detta gäller också om man inte dyker upp vid kursstart (utan giltig frånvaro) eller gör ett tidigt avbrott.

Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om antagning och urval här.

Kursbeskrivning

Kursutvärdering 2019

Kursutvärdering 2018

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26