Hitta din lönespecialist

På löneadministrationen finns tio lönespecialister som ger råd och stöd till verksamheten i allt som hör löneområdet till, såsom tillämpningar av lokala och centrala kollektivavtal, universitetets policys och regler, skatteregler m.m. I listan nedan hittar du information om vem som är lönespecialist för respektive verksamhet.

Av dokumentet nedan framgår vem som är lönespecialist för respektive institution/enhet.

Lönespecialist per institution

Birgitta Berglund
2024-02-01