SPA – Seminarieserien för pedagogiskt ansvariga

SPA är en seminarieserie för pedagogiskt ansvariga. Ledstjärnan är att, genom erfarenhetsutbyte kollegor emellan, utöva en gynnsam inverkan på de pedagogiskt ansvariga.

Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) arrangerar SPA i form av lunchseminarier cirka tre gånger per termin. Under seminariet har vi bordsplacering och det är vanligtvis fem till sex personer per bord. I bordsplaceringen eftersträvar vi en blandning av fakultetstillhörighet och kön.

Varje seminarium har ett eget tema. Den första tredjedelen av lunchseminariet ägnas åt en inledning till temat, oftast av en av universitetets pedagogiska ledare, ibland av inbjudna gäster.

Under den andra tredjedelen diskuteras temat kring respektive bord av deltagarna.

Den avslutande tredjedelen ägnas åt att fånga upp synpunkter och tankar från borden som kan vara av allmänt intresse för deltagarna. Minnesanteckningar förs under varje seminarium och delas sedan med deltagarna.

I en studie av denna seminarieverksamhet, där ett antal seminariedeltagare intervjuades, anges följande skäl för pedagogiskt ansvariga att delta i denna seminarieserie:

  1. SPA ger en social funktion för studierektorer/pedagogiskt ansvariga som inte återfinns någon annanstans.
  2. SPA genererar nätverk; kontakter över både institutions- och fakultetsgränser som utnyttjas i olika utsträckning.
  3. SPA utvecklar den egna, något diffusa professionen, genom erfarenhetsutbyte och identitetsförstärkning.
  4. SPA fungerar som inspiratör inför diskussioner kring pedagogisk utveckling vid hemmainstitutionen.

Utöver SPA bedriver UPL kompetensutveckling för pedagogiskt ansvariga i form av kursen Pedagogiskt ledarskap.

Arkiv

På vår Canvassajt för seminarieserien hittar du tidigare inbjudningar och minnesanteckningar från alla seminarier sedan 2004 när SPA startades.

SPA-arkiv i Canvas.

Datum

Våren 2024

Tema: Hur förstärker vi en ändamålsenlig examinationspraktik?
Datum
: 27 mars
Tid: 11:30 - 13:00
Lokal: Samvetet

Tema: Hur stärker vi rollen pedagogiskt ansvar vid Umeå universitet? (preliminär titel)
Datum
: 15 maj
Tid: 11:30 - 13:00
Lokal: Samvetet

anmälan

Inbjudan till våra SPA-seminarier vänder sig till pedagogiskt ansvariga och anmälan sker i Canvassajten "SPA - Seminarieserien för pedagogiskt ansvariga".

(För att anmäla dig till sajten så klickar du på "+Gå med i kursen" på canvassajten)

Kurs i pedagogiskt ledarskap

Läs mer om kursen Pedagogiskt ledarskap.

Information

Kontaktpersoner:

Lars Larsson

Michael Gruber

Marie Friman
2023-08-23