Arbetstid

Villkoren för din arbetstid ser olika ut beroende på vilken anställning du har.

Det finns i huvudsak två avtal som reglerar arbetstiden för medarbetare vid Umeå universitet.

Arbetstidsavtalet för lärare är ett lokalt kollektivavtal som omfattar dig som är

 • professor
 • adjungerad professor
 • gästprofessor
 • universitetslektor
 • biträdande universitetslektor
 • adjungerad universitetslektor
 • gästlektor
 • forskare
 • forskarassistent
 • postdoktor
 • universitetsadjunkt eller adjungerad universitetsadjunkt.

Avtalet gäller även i tillämpliga delar för dig som är anställd som doktorand.

Arbetstidsavtal för T/A-personal är ett lokalt kollektivavtal som omfattar dig som har tekniska och eller administrativa arbetsuppgifter.

Läs mer om villkoren för din arbetstid under respektive underrubrik, Lärare eller T/A-personal.

 

Birgitta Berglund
2021-05-11