Examination och utvärdering

Att examinationen är det viktigaste instrumentet för att styra studenternas lärande är väl känt, mindre känt är att kursutvärderingarna kan användas för att utveckla studenternas lärandestrategier med syftet att uppnå kursens mål.

Under kursen tar vi ett helhetsgrepp om examination och utvärdering där du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel.

Citat från tidigare deltagare

"Tänk att examination och utvärdering kan vara så viktigt. Intressant att få höra hur andra ämnen gör."

"Att vi deltagare kommer från väldigt olika fält med olika förutsättningar, men upplever samma svårigheter med till exempel examination."

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om examination och utvärdering i högre utbildning.

kursdatum

Våren 2024

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 26-27 mar, 23 apr, 6 & 28 maj, 13 juni
Plats: Läraren UPL/Learning Lab

Sista ansökningsdag: Ansökan är stängd, maila Marie Friman om du vill stå på reservlista.

kursinformation

Nivå: Fördjupning

Omfattning: 2 veckor

Deltagare: 8-24

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om antagning och urval här.

Kursbeskrivning

Kursanalys vt 2022

Kursutvärdering vt 2021

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26