Vård av sjukt barn - VAB

Fram tills ditt barn fyller 12 år har du rätt att vara tillfälligt ledig för att ta hand om ditt barn.

De dagar som du är hemma och tar hand om ditt barn får du ingen lön från universitetet. Du har istället möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan för förlorad inkomst, så kallad tillfällig föräldrapenning.

Tillfällig föräldrapenning får du från Försäkringskassan om du måste stanna hemma från arbetet för vård av barn när:

  • ditt barn är sjukt eller smittat
  • den som brukar ta hand om barnet, t ex en hemarbetande förälder, dagbarnvårdare eller släkting, är sjuk eller smittad
  • du ska besöka förebyggande barnhälsovård
  • den andre föräldern som normalt vårdar barnet måste följa ett annat av familjens barn till läkare

För mer information kring reglerna runt tillfällig föräldrapenning, och hur du anmäler och ansöker, läs vidare på Försäkringskassans hemsida.

Anmäla VAB och ansöka om tillfällig föräldrapenning

När du behöver vara ledig för att ta hand om ditt sjuka barn behöver du:

  • anmäla vård av sjukt barn till universitetet i PASS.
  • anmäla vård av sjukt barn till Försäkringskassan och ansöka om ersättning från Försäkringskassan.

Anmälan och ansökan till Försäkringskassan kan du göra via deras självbetjäning på webben, via sms, i Mina sidor-appen eller via telefon.

Ersättning

När du är hemma för att ta hand om sjukt barn, VAB, och får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan görs löneavdrag för varje arbetsdag du är borta. Ersättningen från Försäkringskassan vid vård av barn är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten för varje arbetsdag.

Eftersom reglerna är många och ändras relativt ofta rekommenderar vi att du tar kontakt med din löneadministratör eller Försäkringskassan för att få mer information.

Birgitta Berglund
2023-04-13