Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett brett begrepp och är allt det du omringas av när du arbetar. Din fysiska arbetsmiljö är till exempel dina arbetsredskap såväl som luft, ljud och ljus. Men din arbetsmiljö innehåller även psykosociala aspekter som hur ditt arbete är organiserat och hur du trivs på arbetet.

 

Foto: Malin Grönborg

En bra arbetsmiljö är en av de viktigaste delarna för att du ska må bra och för att vår verksamhet ska fungera och utvecklas. Därför har ledning, medarbetare och studenter vid Umeå universitet alla ett ansvar att medverka i arbetet med att utveckla och ständigt förbättra vår arbetsmiljö.

Vem ansvarar för arbetsmiljö?

Rektor är ytterst ansvarig för universitetets arbetsmiljö. Rektor har ansvar för att på övergripande nivå planera, leda och följa upp universitetets arbetsmiljöarbete.

Dekanen och universitetsdirektören har ett likande ansvar när det gäller arbetsmiljöarbetet på fakulteterna och vid förvaltningen.

Din chef ansvarar för din arbetsmiljö och därmed för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs på din institution eller enhet.

Arbetsmiljöombudet har bland annat till uppgift att företräda dig i arbetsmiljörelaterad frågor och utses av de fackliga organisationerna.

Som medarbetare har du ansvar för att uppmärksamma olika problem i arbetsmiljön. Du är den som vet mest om din arbetsvardag och hur arbetsmiljön påverkar dig i ditt arbete. Därför har du mycket att bidra med för att utveckla arbetsmiljön vid Umeå universitet. Vad behöver förbättras och utvecklas? Vad är viktigt att jobba för att bevara?

Om du har förslag på förbättringar eller vill diskutera problemområden kan du alltid vända dig till din närmaste chef som har ansvar för arbetsmiljön på din arbetsplats, eller arbetsmiljöombudet.

Du kan även vända dig till någon av universitetets arbetsmiljösamordnare.

Läs mer om hur arbetsmiljöarbetet är organiserat under Organisation.

Kontaktinformation

Arbetsmiljösamordnare
Psykosocial arbetsmiljö
Jeanette Lövqvist
Pernilla Jansson
Linda Johnsson

Miljösamordnare
Mikael Waldenborg

Säkerhetschef
Charles Cederqvist

Säkerhetssamordnare
Lisa Redin

Elizabet Westerlund
2022-03-11