Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt det som påverkar hur vi har det på jobbet. Det handlar exempelvis om hur det ser ut i lokalerna där vi vistas under arbetsdagen, hur vi pratar med varandra och om de digitala systemen som vi arbetar men handlar också om hur arbetet är organiserat.

 

Foto: Malin Grönborg

Arbetsmiljön är uppdelad i tre områden

Arbetsmiljö kan handla om många olika saker. Vanligtvis brukar frågan om arbetsmiljö delas in i tre olika områden: fysisk arbetsmiljö, digital arbetsmiljö och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Fysisk arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö handlar om sådant som exempelvis lokaler, ventilation, ljus, ljud och hjälpmedel på en arbetsplats. Att ha en bra fysisk arbetsmiljö kan till exempel vara att ha höj- och sänkbart skrivbord, god ventilation i lokalerna eller bra belysning i sitt kontor.

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö handlar om de delar av arbetet som sker i digitala system. Det gäller datorer, IT-program, uppkoppling och hur man hanterar gränsen mellan arbete och fritid när det gäller att bli nådd digitalt utanför arbetstid.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om hur arbetsuppgifter fördelas, ledning och styrning, kommunikation, krav, resurser, ansvar, och hur beslut fattas i verksamheten.

Den sociala arbetsmiljön handlar om hur vi samspelar och pratar med varandra på arbetsplatsen.

En arbetsplats där det finns en bra organisatorisk och social arbetsmiljö kan exempelvis innebära att medarbetarna har en rimlig arbetsbelastning med tid för återhämtning mellan arbetspass, god samtalston mellan kollegor och att man känner att man har stöd från sin chef och sina arbetskamrater.

Vi är varandras arbetsmiljö

Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön har alltid arbetsgivaren. Dock det är viktigt att alla på en arbetsplats är involverade i arbetsmiljöarbetet. En bra arbetsmiljö är en av de viktigaste delarna för att vi ska må bra och för att vår verksamhet ska fungera och utvecklas. Därför har ledning, medarbetare och studenter vid Umeå universitet alla ett ansvar att medverka i arbetet med att utveckla och ständigt förbättra vår arbetsmiljö – "vi är varandras arbetsmiljö".

Läs mer om hur arbetsmiljöarbetet är organiserat på din arbetsplats

Samverkan om arbetsmiljö

Arbetsgivaren ska samverka om arbetsmiljöarbetet med arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud och med medarbetare på arbetsplatsen. Formerna för samverkan i arbetsmiljöfrågor regleras i Samverkansavtalet (Lokalt kollektivavtal för samverkan och utveckling).

Läs mer om facklig samverkan

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Hat, hot och våld

Om du blivit utsatt för hat, hot eller våld finns stöd att få.

Kränkning, trakasserier eller sexuella trakasserier

Om något inträffar på jobbet som får dig att må dåligt och känna dig otrygg är det viktigt att du får den hjälp du behöver. 

Regelverk arbetsmiljö

Annelie Mellström
2024-03-07