Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett brett begrepp och är allt det du omringas av när du arbetar. Din fysiska arbetsmiljö är till exempel dina arbetsredskap såväl som luft, ljud och ljus. Men din arbetsmiljö innehåller även psykosociala aspekter som hur ditt arbete är organiserat och hur du trivs på arbetet.

 

Foto: Malin Grönborg

En bra arbetsmiljö är en av de viktigaste delarna för att du ska må bra och för att vår verksamhet ska fungera och utvecklas. Därför har ledning, medarbetare och studenter vid Umeå universitet alla ett ansvar att medverka i arbetet med att utveckla och ständigt förbättra vår arbetsmiljö.

Vem ansvarar för arbetsmiljö?

Rektor är ytterst ansvarig för universitetets arbetsmiljö. Rektor har ansvar för att på övergripande nivå planera, leda och följa upp universitetets arbetsmiljöarbete.

Dekanen och universitetsdirektören har ett likande ansvar när det gäller arbetsmiljöarbetet på fakulteterna och vid förvaltningen.

Din chef ansvarar för din arbetsmiljö och därmed för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs på din institution eller enhet.

Arbetsmiljöombudet har bland annat till uppgift att företräda dig i arbetsmiljörelaterad frågor och utses av de fackliga organisationerna.

Som medarbetare har du ansvar för att uppmärksamma olika problem i arbetsmiljön. Du är den som vet mest om din arbetsvardag och hur arbetsmiljön påverkar dig i ditt arbete. Därför har du mycket att bidra med för att utveckla arbetsmiljön vid Umeå universitet. Vad behöver förbättras och utvecklas? Vad är viktigt att jobba för att bevara?

Om du har förslag på förbättringar eller vill diskutera problemområden kan du alltid vända dig till din närmaste chef som har ansvar för arbetsmiljön på din arbetsplats, eller arbetsmiljöombudet.

Du kan även vända dig till någon av universitetets arbetsmiljösamordnare.

Läs mer om hur arbetsmiljöarbetet är organiserat under Organisation.

Kontaktpersoner

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Foto:

Jeanette Lövqvist 
HR-strateg vid Personalenheten
jeanette.lovqvist@umu.se
📞 090-786 53 79

 

Foto:

Pernilla Jansson
HR-strateg vid Personalenheten
pernilla.jansson@umu.se
📞 090-786 62 25

 

Foto:

Linda Johnson
HR-strateg vid Personalenheten
linda.johnson@umu.se
📞 090-786 55 04

 

Foto:

Annelie Mellström
HR-specialist vid Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞 090-786 62 72

Elizabet Westerlund
2022-09-22