Sjukvårdsersättning - skattepliktig förmån

Du kan få ersättning av universitetet för vissa sjukvårdskostnader. Till exempel kan du få ersättning för besök hos läkare, tandläkare och psykolog under vissa förutsättningar. Hur mycket du får beror på vilken typ av sjukvårdskostnad du har. Ersättningen är en skattepliktig förmån.

För att du ska kunna få ersättning enligt nedan måste vi få in din begäran om ersättning senast två år efter den dag som du hade utgiften.

Sjukvårdsersättningar

Läkarvård

Du kan få högst 95 kr per besök.

Tandvård

Du kan högst 95 kr per besök för oralkirurgisk behandling. Behandlingen ska du få vid sjukhus eller odontologisk fakultet. På kvitto ska det framgå att besöket är frikortsgrundande inom sjukvården.

Psykologbehandling

Du kan få högst 95 kr per besök om du får behandling av en legitimerad psykiater, psykolog eller psykoterapeut efter remiss av läkare.

Sjukgymnast

Du kan få högst 55 kr per besök hos legitimerad sjukgymnast efter remiss av läkare.

Sjukhusvård

Du kan få ersättning av arbetsgivaren med högst 70 kronor för varje vårddag.

Läkemedel

Dina kostnader för läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner (högkostnadsskydd).

För att få ersättning för dina sjukvårdskostnader ska du skanna in dina kvittot och ladda upp dem i PASS under Min sida/Sjukvårdsersättning. Kvittot ska visa ditt namn och personnummer samt vilken typ av sjukvård det gäller. Ersättning betalas endast ut för vård/behandling som du har fått av vårdgivare som är anslutna till regionernas högkostnadsskydd.

Ersättning för läkemedel

Om ett läkemedel är receptbelagt och omfattas av högkostnadsskyddet, kan du få ersättning för hela summan.

För att få ersättning för egenavgiften för läkemedel ska du i PASS under Min sida/Sjukvårdsersättning skanna in receptspecifikationen. Specifikationen ska visa ditt namn, personnummer och din egenavgift. Ärendet skickas till löneadministrationen.

Egenavgiften kan du även ta fram i ett registerutdrag från e-hälsomyndigheten. 

Du går in på: www.ehalsomyndigheten.se och väljer att ta ut ett registerutdrag på ditt högkostnadsskydd.

Ersättning för sjukhusvård

Om du behöver sjukhusvård kan du få högst 70 kronor för varje dag du behöver vården. För att få ersättning för sjukhusvård ska du i PASS under Min sida/Sjukvårdsersättning skanna in fakturan för sjukhusvården. Ärendet skickas till löneadministrationen.

 

Birgitta Berglund
2023-08-23