Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett förberett, strukturerat och årligen återkommande samtal med din chef. I utvecklingssamtalet diskuterar ni din arbetssituation och dina utvecklingsbehov. Att delta i utvecklingssamtal ingår i dina ordinarie arbetsuppgifter.

 

Foto:

Alla medarbetare vid Umeå universitet har möjlighet till ett årligt utvecklingssamtal och det ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna att delta.

Utvecklingssamtalet är ett viktigt forum för samverkan där du har möjlighet att föra en dialog kring din nuvarande och framtida arbetssituation samt dina behov av kompetens- och karriärutveckling på kort och lång sikt. Det är också en viktig del av universitetets systematiska arbetsmiljöarbete för att undersöka eventuella risker i arbetsmiljön.

Därför är utvecklingssamtalet viktigt

Det huvudsakliga syftet med utvecklingssamtalet är att stärka såväl verksamhet som medarbetare och främja arbetsglädje, motivation och goda prestationer.

Ur ett medarbetarperspektiv syftar utvecklingssamtalet till att:

  • få klarhet i verksamhetens mål och uppdrag, dina egna arbetsuppgifter och prestationer
  • föra fram dina synpunkter på organisation, verksamhet och ledarskap och på så sätt bidra till utveckling och eventuell förändring av verksamheten
  • lyfta dina behov och framföra dina egna önskemål om utveckling och eventuell förändring av din situation och den fortsatta karriären i relation till verksamhetens behov.

Så förbereder du dig inför utvecklingssamtalet

För att ha ett givande utvecklingssamtal är det viktigt att du och din chef förbereder er inför samtalet. I efterföljande utbildningsfilm får du lära dig mer om syftet med utvecklingssamtalet och får en praktisk vägledning kring förberedelser och genomförande.

mall för utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal mall

Utvecklingssamtal mall Word

För att kunna fylla i mallen behöver du ladda ner den på din dator, inte i Teams. Mall för utvecklingssamtal finns även på engelska, se den engelska översättningen av denna sida.

Interna utbildningar och nätverksträffar

Här hittar du universitetets samlade samlade utbud av interna utbildningar och nätverksträffar riktade till medarbetare.

karriärutveckling och karriärstöd

Kontakt

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Caroline Henrysson
2023-06-22