Förändring och avslut av anställning

För dig som är anställd

Informationen riktar sig till dig som är anställd.

Som anställd vid universitetet så kan din anställning genomgå olika typer av förändringar. Det kan handla om att en tidsbegränsad anställning tar slut, att verksamheten där du arbetar förändras, att du vill gå i pension eller att du av någon anledning blir uppsagd eller vill säga upp dig själv. Under dessa sidor hittar du information om olika sätt som en anställning kan förändras eller avslutas.

Omställning

Förändringar i vår omvärld kan påverka universitetet så att din/enhet institution behöver förändra sin verksamhet.

Du blir uppsagd

En anställning vid Umeå universitet kan avslutas på grund av arbetsbrist, personliga skäl eller avsked.

Företrädesrätt

Om företrädesrätt till återanställning och företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad.

Du säger upp dig

Om du vill byta jobb eller göra någonting annat så behöver du säga upp dig själv.

Avsluta anställning vid 69 år

Du som fyller 69 år blir oftast uppsagd men det kan finnas möjlighet att fortsätta jobba efter 69 ård om verksamheten behöver det.

Pension

Din totala pension består av tre delar: allmän pensionen, tjänstepension och eventuellt pensionssparande.

Hel sjukersättning


Om din arbetsförmåga har blivit helt nedsatt och du får hel sjukersättning från Försäkringskassan upphör din anställning. Vänd dig då till en pensionshandläggare vid löneadministrationen och ansök om sjukpension hos SPV.

Du ska samtidigt också skriva på en ansökan om uppsägning. Mer information får du från din pensionshandläggare och via Försäkringskassan.

Caroline Henrysson
2024-01-14