Framgångsrik vetenskaplig publicering via pedagogisk kommunikation

Att förmedla forskning i både text och tal är en pedagogisk process där vi som forskare behöver anpassa oss efter målgruppen. Att kommunicera om sin forskning kan vara utmanande här vi kommer till publiceringsprocessernas olika steg. Här behöver vi förstå och följa både redaktörens krav och ofta även granskarnas kommentarer.

Brister i kommunikationsförmåga gentemot redaktörer och granskare kan åtgärdas genom att lära sig konsten av framgångsrik kommunikation. En djupare förståelse för redaktörers och recensenters roll och motivation är här väsentlig, liksom att förstå fallgroparna inom asynkron kommunikation. Vi har till exempel i följebrevet den unika möjligheten att på ett blygsamt men tydligt sätt förklara värdet och betydelsen av våra resultat för forskningsområdet - tyvärr upprepar många författare bara abstraktet i stället.

Denna workshop syftar till att adressera den pedagogiska kommunikationen i publiceringsprocessen för att främja en bättre publikationsgrad av viktiga resultat. Workshopen börjar med en introduktion av ämnet som sådan följt av mer praktiska övningar där ni deltagarna får diskutera varandras exempel. Vi kommer att arbeta både med tekniska frågor som: vad följebrevet ska innehålla, vilket språk och layout som är optimal för point-by-point svaren på granskarnas kommentarer. Men också med psykologisk reframing: hur man verkligen lyssnar på en engagerad recensent och hur man förhindrar att vårt eget ego kommer i vägen för framgång.

Inför denna workshop vill vi att du som deltagare tar med dig ett följebrev (cover letter) från dig själv (eller någon i din forskargrupp; anonymisera texten vid behov) som vi kan diskutera tillsammans.

Ansvarig: Marcus Schmitt-Egenolf

Datum

Datum: Meddelas senare
Tid:
Plats: Universitetsklubben

Språk: Svenska

 

Kontakt: Marie Friman

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-12-11