Medarbetarundersökning

Universitetet gör en medarbetarundersökning vart tredje år för att varje institution, enhet, fakultet samt hela organisationen ska få en övergripande bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation, samt visa på eventuella styrkor och svagheter på arbetsplatsen.

Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö på lika villkor, där alla medarbetare får förutsättningar att må bra och utvecklas på jobbet.

Medarbetarundersökningen våren 2024

Under perioden 26 februari till 15 mars kommer universitetet att genomföra en ny medarbetarundersökning. Den består av en webbaserad enkät som du kommer att få i ett mejl. Ämnesraden är "Umeå universitets medarbetarundersökning/employee satisfaction survey 2024" och avsändaren är Umeå universitet via mejladressen medarbetarenkat2024@mail.quicksearch.se. Enkätsvaren är som vanligt anonyma. Leverantör av medarbetarundersökningen är företaget Quicksearch.

Läs vanliga frågor och svar om medarbetarundersökningen

Ditt svar bidrar till en god arbetsmiljö på lika villkor

Medarbetarundersökningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet mot diskriminering vid institutioner, enheter och fakulteter samt för hela universitetet. Resultatet ska användas som underlag för att förbättra arbetssituationen och uppnå en god arbetsmiljö på lika villkor vid alla organisatoriska nivåer. Grupper med minst fem svarande får ett resultat.

Förutom att du har en chans att påverka arbetssituationen vid din institution eller enhet, så bidrar ditt svar till en god arbetsmiljö på lika villkor inom hela universitetet. Ta chansen att göra din röst hörd!

Relaterad information

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp arbetsmiljön. 

Läs mer om: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetet för lika villkor utgår från diskrimineringslagen och regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering. Här får du grundläggande kunskap om universitetets ansvar som arbetsgivare och utbildningsanordnare samt om universitetets policy och målsättningar. 

Läs mer om: lika villkor

Historik
Så här har Umeå universitets övergripande resultat sett ut tidigare år:
Totalrapport 2021
Totalrapport 2018
Totalrapport 2014

Kontakt

 

Foto: Mattias Pettersson

Pernilla Jansson
HR-strateg vid Personalenheten
pernilla.jansson@umu.se
📞 090-786 92 52

 

Foto: Mattias Pettersson

Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Anna Lundström
2024-02-20