I’m Only Human… and an academic

Etiska aspekter och relationers betydelse

I denna verkstad utforskar vi och reflektera kring relationernas betydelse för lärande.

Datum

Datum: 11 september 2024
Tid: 13:00 - 16:30

Plats: Läraren, UPL, Naturvetarhuset

Anmäl dig här!

Sista ansökningsdag: 3 september 2024

Kontakt: Marie Friman

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26