I’m Only Human… and an academic

Etiska aspekter och relationers betydelse

I denna verkstad utforskar vi och reflektera kring relationernas betydelse för lärande.

Datum

Datum: 31 januari 2024
Tid: 8:30 - 12:00

Plats: Läraren, UPL, Naturvetarhuset

Anmäl dig här!

Sista ansökningsdag: 23 januari 2024

Kontakt: Marie Friman

Marie Friman
2023-03-06