Introduktionsprogram för nyanställda

Syftet med introduktionsprogrammet är att du ska få värdefull information om Umeå universitet som organisation och arbetsgivare och ge dig möjlighet att möta ett antal nyckelpersoner från verksamheten.

Kontaktinformation

Rosita Nilsson
Personalenheten
rosita.nilsson@umu.se

Torbjörn Forsberg
Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se

Rosita Nilsson
2021-06-11