Rehabilitering

Umeå universitet har ett lagstadgat ansvar för att bedriva en förebyggande och åtgärdande rehabiliteringsverksamhet.

Om du drabbas av sjukdom eller annan nedsättning av din fysiska och psykiska arbetsförmåga, ska du få hjälp tillbaka till ditt arbete genom olika former av rehabilitering. Vilka åtgärder som kan vara aktuella beror på dina behov.

Universitetet måste utreda vilka rehabiliteringsinsatser som kan behövas.

I första hand ska din chef ta kontakt med dig och diskutera hur dina behov ser ut. Det är viktigt att din närmaste chef så tidigt som möjligt får klarhet i hur du på bästa sätt kan få stöd för att kunna komma tillbaka till ditt arbete. Om det behövs kan också universitetets företagshälsovård och andra aktörer kopplas in i rehabiliteringsarbetet.

Om du vill veta mer om hur din sjukfrånvaro kan påverka din lön kan du läsa vidare under "Sjukfrånvaro".

Du kan även själv initiera till ett samtal med din chef eller ta kontakt med företagshälsovården om du upplever en begynnande ohälsa. Du kanske har funderingar kring hur du på bästa sätt kan få stöd och hjälp med att på ett tidigt stadium bromsa upp eventuell ohälsa.

Elizabet Westerlund
2022-05-17