Rehabilitering

Umeå universitet har ett lagstadgat ansvar för att bedriva en förebyggande och åtgärdande rehabiliteringsverksamhet.

Om du drabbas av sjukdom eller annan nedsättning av din fysiska och psykiska arbetsförmåga, ska du få hjälp tillbaka till ditt arbete genom olika former av rehabilitering. Vilka åtgärder som kan vara aktuella beror på dina behov.

Universitetet måste utreda vilka rehabiliteringsinsatser som kan behövas.

I första hand ska din chef ta kontakt med dig och diskutera hur dina behov ser ut. Det är viktigt att din närmaste chef så tidigt som möjligt får klarhet i hur du på bästa sätt kan få stöd för att kunna komma tillbaka till ditt arbete. Om det behövs kan också universitetets företagshälsovård och andra aktörer kopplas in i rehabiliteringsarbetet.

Om du vill veta mer om hur din sjukfrånvaro kan påverka din lön kan du läsa vidare under "Sjukfrånvaro".

Du kan även själv initiera till ett samtal med din chef eller ta kontakt med företagshälsovården om du upplever en begynnande ohälsa. Du kanske har funderingar kring hur du på bästa sätt kan få stöd och hjälp med att på ett tidigt stadium bromsa upp eventuell ohälsa.

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete eller upplever en riskfylld händelse (tillbud) är det viktigt att du berättar det för din chef. Det finns också andra saker att tänka på.

Kontakt företagshälsovård

Du bokar tid via företagshälsovårdens bokning och rådgivning.

Telefon 010-810 92 10

Adress: Östra Strandgatan 24, nära Konstnärligt campus

E-post: umea@feelgood.se

Hemsida: Feelgood Umeå

Avboka eller ändra tid

Kom ihåg att avboka eller ändra tid senast 48 timmar i förväg! Om du av- eller ombokar senare så kommer Umeå universitet ändå att behöva betala för ditt besök.

Öppen mottagning

Torsdagar kl. 8.30–10.30 med företagssköterska och fysioterapeut tillgängliga.

Kontakt

 

Foto:

Jeanette Lövqvist
Områdeschef vid Personalenheten
jeanette.lovqvist@umu.se
📞 090-786 53 79

 

Foto:

Linda Johnson
HR-strateg vid Personalenheten
linda.johnson@umu.se
📞090-786 55 04

 

Foto:

Pernilla Jansson
HR-strateg vid Personalenheten
pernilla.jansson@umu.se
📞 090-786 62 25

Elizabet Westerlund
2022-12-05