Teaching Sabbatical

STINTs program Teaching Sabbatical ger forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen​.

STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i USA, Singapore, Hong Kong och Japan. Som deltagare i Teaching Sabbatical vistas du vid det utländska lärosätet under hela höstterminen (augusti–december). Utgångspunkten är att du ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet ("co-teaching"). Din uppgift är att skaffa dig bred förståelse för hur dessa lärosäten arbetar med utbildningspolicy, bedriver och utvecklar högre utbildning, samt arbetar med utbildningskvalitet. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen.

Du kan inte själv ansöka direkt till STINT utan blir nominerade av Umeå universitet. International Office utlyser programmet i maj/juni varje år.

Du kan läsa mer om Teaching Sabbatical på STINTs webbplats.

Kontakt

Ingrid Svensson
International Office

Sandra Lundström
2021-04-29