STINT Teaching Sabbatical

Via STINTs program Teaching Sabbatical kan du som forskare eller lärare som brinner för undervisningsfrågor få möjlighet att åka utomlands för att undervisa under en hösttermin.

Teaching Sabbatical är ett program av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) som ger dig som lärare och forskare möjligheten att undervisa utomlands. Som deltagare i Teaching Sabbatical befinner du dig en hösttermin (augusti–december) vid ett lärosäte utomlands. Utgångspunkten är att du ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller genom att ge en kurs tillsammans med en kollega på värdlärosätet ("co-teaching").

Under rubriken tidigare deltagare hittar du intervjuer med tidigare mottagare av stipendiet.

Syftet med Teaching Sabbatical

Syftet med Teaching Sabbatical är att utveckla individer och institutioner, bidra till att förnya högre utbildning och att bilda nya nätverk. Din uppgift är att skaffa dig bred förståelse för hur dessa lärosäten arbetar med utbildningspolicy, bedriver och utvecklar högre utbildning, samt arbetar med utbildningskvalitet. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen.

Stipendiet för Teaching Sabbatical täcker en stor del av de kostnader som du och dina medföljande kommer att ha under din termin utomlands.

Så ansöker du om Teaching Sabbatical

För att bli beviljad ett stipendium för Teaching Sabbatical går du igenom en process i olika steg:

 1. Bli nominerad av Umeå universitet till STINT.
  Du skickar in din ansökan till Ingrid Svensson, chef vid International Office. Det är rektor som tar beslut om vilka som blir nominerade av Umeå universitet till STINT.
 2. STINT granskar de nominerade ansökningarna.
 3. Det mottagande universitetet granskar de nominerades ansökningar.
 4. STINT beslutar vilka som blir beviljade stipendium.

Beslutet om vilka som får stipendiet kommer normalt under december månad.

Utlysningen av Teaching Sabbatical är vanligtvis öppen juni–augusti varje år. 

Informationsträff om Teaching Sabbatical - 22 april

Läs mer. Anmäl dig senast 16 april

Sökverkstad inför ansökan - 12 juni

Läs mer: Anmäl dig senast 4 juni

Ansökningsperiod

Ansökan för Teaching Sabbatical kommer att öppnas igen under den senare delen av vårterminen 2024.

Läs mer om Teaching Sabbatical på STINTs webbplats

Stöd i ansökningsprocessen

Som stöd i ansökningsprocessen erbjuder Umeå universitet en informationsträff om Teaching Sabbatical och en skrivverkstad där du får stöd med din ansökan. Dessa brukar hållas i april och juni.

Informationsträff om Teaching Sabbatical - 22 april
Sökverkstad inför ansökan - 12 juni


Kriterier för att ansöka om Teaching Sabbatical

Det finns några kriterier för att kunna ansöka. Du ska vara:

 • Disputerad
 • Anställd vid universitetet
 • Väl förankrad i verksamheten vid Umeå universitet.

Hit kan du åka

Du som blir beviljad ett stipendium kommer att få åka till ett av STINTs utvalda partnerlärosäten i USA, Singapore, Hongkong eller Japan. STINTs partnerlärosäten representerar en mångfald av lärosäten som bedriver utbildning av hög kvalitet i respektive del av världen.

Du hittar mer information om aktuella lärosäten på STINT hemsida.

Tidigare deltagare i Teaching Sabbatical

Här nedan hittar du en lista på alla som har åkt på Teaching Sabbatical från Umeå universitet:

 • 2023: Ethan Paul Nowak, Institutionen för idé- och samhällsstudier. Chinese University of Hong Kong.  Intervju med Ethan Paul Nowak.
 • 2022: Börje Rehn, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Ohio State University.  Intervju med Börje Rehn.
 • 2018: Thomas Mejtoft, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Nanyang Technological UniversityIntervju med Thomas Mejtoft.
 • 2018: Katarina Winka, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Ohio State University
 • 2017: Oleg Popov, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Nanyang Technological University
 • 2016: Mattias Derlen, Juridiska institutionen. Ohio State University
 • 2016: Lena Berggren, Institutionen för idé- och samhällsstudier. UCLA
 • 2015: Jesper Enbom, Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Ohio State University
 • 2012: Åsa Nilsson Lindgren, Kemiska institutionen. Ohio State University.
 • 2011: Gregory Neely, Institutionen för psykologi. Haverford College.
 • 2010: Mikael Hjerm, Sociologiska institutionen. Skidmore College
 • 2009: Mattias Strandh, Institutionen för socialt arbete. Davidson College
 • 2008: Heidi Hansson, Institutionen för språkstudier. Davidson College

Erfarenheter från lärarutbyte

Carla Collevecchio från Arkitekthögskolan och Thomas Mejtoft från Institutionen för tillämpad elektronik och fysik, berättar om sina erfarenheter av lärarutbyte.

Kontakt

Ingrid Svensson
International Office

Petra Käck
2024-03-26