Bildskärmsglasögon och skyddsglasögon

Om du upplever att du behöver bildskärmsglasögon eller skyddsglasögon ska du ta kontakt med den optiker som universitetet har avtal med. Din chef ska först underteckna en blankett. Din institutionen eller enhet ska står för kostnaden, så länge du väljer glasögon ur ett bassortiment.

Umeå universitets medarbetare ska ha en bra synergonomisk arbetsmiljö. Din arbetsmiljö ska utformas utifrån en helhetssyn där ergonomi, ljusmiljö, teknisk utrustning, säkerhet och arbetets organisation beaktas.

Så skaffar du bildskärmsglasögon

Om du upplever att du behöver bildskärmsglasögon ska du fylla i beställningsblanketten och din chef ska underteckna blanketten. Du bokar själv en tid på Specsavers, som Umeå universitet har aktuellt avtal med.

Om du har besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet, t.ex. värk i huvud/nacke/axlar, eller har behov av personliga skyddsglasögon, ska du kontakta företagshälsovården innan du gör din beställning.

Företagshälsovården besöker vid behov din arbetsplats och gör en synergonomisk bedömning, samt undersöker övriga arbetsmiljöfaktorer som kan bidra till god synergonomi och en säker arbetsmiljö. När du besöker Specsavers tar du med dig beställningsblanketten.

Kostnader för glasögon och undersökning

Kostnaden för synundersökningen och glasögonen kommer att faktureras direkt till din institution eller enhet. Om du vill ha en dyrare båge och glas än de som ingår i bassortimentet, står du själv för mellanskillnaden.

Mer information om bildskärms- och skyddsglasögon hittar du i Regel för bildskärms- och skyddsglasögon, och information om upphandlade leverantörer hittar du i Avtalskatalogen.

Sara Rambe
2021-06-08