Bildskärmsglasögon och skyddsglasögon

Universitetets medarbetare ska ha en bra synergonomisk arbetsmiljö. Därför har du som anställd möjlighet att få bildskärmsglasögon/terminalglasögon eller skyddsglasögon om du behöver det. Det är din institution eller enhet som står för kostnaden för både synundersökning och glasögon ur bassortimentet.

Din arbetsmiljö ska utformas utifrån en helhetssyn där ergonomi, ljusmiljö, teknisk utrustning, säkerhet och arbetets organisation beaktas. Din synergonomiska arbetsmiljö är en viktig del av detta.

Från och med 2023-04-03 har Umeå universitet nytt avtal för arbetsglasögon med Synsam.

Innan du beställer

Om du har besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet, exempelvis värk i huvud/nacke/axlar, eller har behov av personliga skyddsglasögon - kontakta företagshälsovården innan du bokar din tid.

Företagshälsovården besöker vid behov din arbetsplats och gör en synergonomisk bedömning samt undersöker övriga arbetsmiljöfaktorer som kan bidra till god synergonomi och en säker arbetsmiljö.

Läs mer om företagshälsovården

Mer information om din fysiska arbetsmiljö, säkerhet och behov av skyddsglasögon i laborativ verksamhet hittar du nedan.

Skyddsglasögon i laborativ verksamhet

Så beställer du bildskärmsglasögon

Du beställer synundersökning, bildskärmsglasögon/terminalglasögon och skyddsglasögon digitalt. Logga in med ditt Umu-id i övre högra hörnet för att läsa mer om hur du beställer.

Din enhet/institution blir fakturerade för bassortimentet

Din institution eller enhet blir fakturerade för kostnaden om du väljer glasögon ur ett bassortiment. Om du vill ha en dyrare båge och glas än vad som ingår i bassortimentet så betalar du själv mellanskillnaden.

Vid särskilda behov av specialglas som Synsam eller Specsavers inte kan tillhandahålla behöver behovet styrkas med intyg av ögonläkare och en dialog föras med din chef innan beställning.

Mer information om bildskärms- och skyddsglasögon hittar du i Regel för bildskärms- och skyddsglasögon, och information om upphandlade leverantörer hittar du i Avtalskatalogen.

Vanliga frågor om arbetsglasögon

Det finns inga lediga tider på Synsams hemsida. Hur gör jag då?

Synsam har reserverat tider för företagskunder som inte är synliga på hemsidan. Finns inga lediga tider på Synsams hemsida gör du så här:

 1. Fyll i Synsams rekvisitionsblankett.
 2. Kom ihåg att fylla i institutionens/enhetens referensnummer.
 3. Låt sedan din chef signera rekvisitionen. Rekvisitionen är därefter giltig i två månader.
 4. Boka din tid för synundersökning via telefon eller direkt i önskad Synsam-butik.
 5. Ta med din underskrivna rekvisition samt legitimation när du ska på din synundersökning.
 6. Får du ingen tid för synundersökning inom 10 dagar har du möjlighet att istället vända dig till Specsavers. Läs mer om hur du går tillväga för att boka tid hos Specsavers under frågan nedan - Vad gör jag om inte Synsam finns på min ort?

Kan jag beställa bildskärmsglasögon/skyddsglasögon om jag är vikarie?

Ja, alla medarbetare som har en anställning på Umeå universitetet och arbetar vid bildskärm minst 1 timme per dag har rätt till synundersökning, och vid behov bildskärmsglasögon, som bekostas av institutionen/enheten/motsvarande. Detsamma gäller även skyddsglasögon. Förmånen omfattar både tillsvidareanställda och medarbetare med tidsbegränsad anställning.

Förmånen regleras i universitetets Regel för bildskärms- och skyddsglasögon. Regeln baseras i sin tur på bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5).

Vad gör jag om inte Synsam finns på min ort?

Om Synsam inte finns på din ort kan du istället välja Specsavers. Vid beställning av glasögon på Specsavers gör du så här:

 1. Fyll i beställningsblanketten.
 2. Skicka blanketten till statligaavtalet@specsavers.se.
 3. Specsavers skickar ut en bekräftelse inom 5 arbetsdagar. Därefter går det bra att boka tid för synundersökning i aktuell butik.
 4. När du går på din synundersökning ska du ta med rekvisitionen/bekräftelsen från Specsavers och visa den fysiska eller digitala bekräftelsen. 

Jag saknar svenskt personnummer - hur beställer jag bildskärmsglasögon/skyddsglasögon?

Om du saknar svenskt personnummer så gör du så här:

 1. Fyll i Synsams rekvisitionsblankett
 2. Istället för personnummer fyller du i ditt samordningsnummer.
 3. Kom ihåg att fylla i institutionens/enhetens referensnummer
 4. Låt sedan din chef signera rekvisitionen. Rekvisitionen är därefter giltig två månader.
 5. Boka din tid för synundersökning via telefon eller direkt i önskad Synsam-butik.
 6. Ta med din underskrivna rekvisition samt legitimation när du ska på din synundersökning.

Kontakt företagshälsovård

Företagshälsovården Feelgood

Du bokar tid via företagshälsovårdens bokning och rådgivning.

Telefon: 010-810 92 10

Adress: Östra Strandgatan 24, nära Konstnärligt campus

E-post: umea@feelgood.se

Hemsida: Feelgood Umeå

Avboka eller ändra tid

Kom ihåg att avboka eller ändra tid senast 24 timmar i förväg! Om du av- eller ombokar senare så kommer Umeå universitet att behöva betala för ditt besök.

Therese Holmgren
2023-12-05