Bildskärmsglasögon och skyddsglasögon

Universitetets medarbetare ska ha en bra synergonomisk arbetsmiljö. Därför har du som anställd möjlighet att få bildskärmsglasögon (terminalglasögon) eller skyddsglasögon. Det är din institution eller enhet som står för kostnaden för både synundersökning och glasögon ur bassortimentet.

Din arbetsmiljö ska utformas utifrån en helhetssyn där ergonomi, ljusmiljö, teknisk utrustning, säkerhet och arbetets organisation beaktas. Din synergonomiska arbetsmiljö är en viktig del av detta.

Du beställer bildskärmsglasögon genom att beställa det digitalt via Raindance eller genom att fylla i en utskriven blankett tillsammans med din chef.

Din institution eller enhet blir fakturerade för kostnaden om du väljer glasögon ur ett bassortiment. Om du vill ha en dyrare båge och glas än vad som ingår i bassortimentet så betalar du själv mellanskillnaden.

Mer information om bildskärms- och skyddsglasögon hittar du i Regel för bildskärms- och skyddsglasögon, och information om upphandlade leverantörer hittar du i Avtalskatalogen.

Om du har frågor eller funderingar kring e-beställningar, skicka då ett mejl till:

e-bestallning.ea@umu.se

Så beställer du bildskärmsglasögon

Innan du beställer

Om du har besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet, exempelvis värk i huvud/nacke/axlar, eller har behov av personliga skyddsglasögon - kontakta företagshälsovården innan du beställer.

Företagshälsovården besöker vid behov din arbetsplats och gör en synergonomisk bedömning samt undersöker övriga arbetsmiljöfaktorer som kan bidra till god synergonomi och en säker arbetsmiljö.

Du kan beställa bildskärmsglasögon på två sätt - digitalt via Raindance eller genom att fylla i en blankett.

Beställ via Raindance - besöksanvändare

De allra flesta anställda är besöksanvändare. Besöksanvändare har ingen behörighet i Raindance men kan logga in och skapa en varukorg. Varukorgen kan du sedan skicka till en behörig beställare som slutför beställningen.

Innan du beställer, kolla först vem på din enhet/institution som är behörig beställare och som kan ta emot varukorgen.

Manual för hur du loggar in och beställer synundersökning och synhjälpmedel hittar du på samarbetsytan Ekonomiadministration.

Beställ via Raindance - behörig användare

Om du är behörig användare hittar du manualer för hur du beställer via Raindance i Teamsytan Användarforum för e-beställning. Du ska ha fått tillgång till den när du gick utbildningen för e-beställning. Du kan läsa mer om detta på samarbetsytan Ekonomiadministration.

Beställ via blankett

För att beställa via blankett:

  1. Skriv ut blanketten i högerkolumnen och fyll i.
  2. Ge blanketten till din chef för underskrift.
  3. Ta med den underskrivna blanketten till Specsavers sin rekvistion.

Efter din beställning

Boka en tid hos den optiker som Umeå universitet har avtal med - Specsavers. Kom ihåg att ta med dig den underskrivna blanketten.

Vanliga frågor om arbetsglasögon

Kan jag beställa bildskärmsglasögon fast jag är vikarie?

Ja, alla medarbetare som har en anställning på Umeå universitetet och arbetar vid bildskärm minst 1 timme per dag har rätt till synundersökning, och vid behov bildskärmsglasögon, som bekostas av institutionen/enheten/motsvarande. Detta gäller både tillsvidareanställda och medarbetare med tidsbegränsad anställning.

Förmånen regleras i universitetets Regel för bildskärms- och skyddsglasögon. Regeln baseras i sin tur på bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5).

Kan jag beställa bildskärmsglasögon hos vilken optiker jag vill?

Nej, Umeå universitet har ett avtal med en specifik leverantör av tjänsten - Specsavers. Avtalet gäller till 2023-04-01. Vid särskilda behov av specialglas, som kan styrkas med intyg av ögonläkare, kan du använda någon av de övriga leverantörerna i Avtalskatalogen.

Beställningen via Raindance är direkt kopplad till Specsavers.

Kontakt företagshälsovård

Du bokar tid via företagshälsovårdens bokning och rådgivning.

Telefon: 010-810 92 10

Adress: Östra Strandgatan 24, nära Konstnärligt campus

E-post: umea@feelgood.se

Hemsida: Feelgood Umeå

Avboka eller ändra tid

Kom ihåg att avboka eller ändra tid senast 48 timmar i förväg! Om du av- eller ombokar senare så kommer Umeå universitet ändå att behöva betala för ditt besök.

Kontakt e-beställning

Om du har frågor eller funderingar om e-beställningar, skicka mejl till:

e-bestallning.ea@umu.se

Elizabet Westerlund
2022-03-22