Lön och ersättning

För dig som är anställd

Informationen riktar sig till dig som är anställd.

Här kan du läsa mer om din lön - när den betalas ut och hur du anmäler lönekonto. Du kan även läsa om vad som påverkar din lön, vad ett lönesamtal är och vad du kan göra för att påverka din lön.

Löneutbetalning

Här kan du läsa mer om när lön och olika ersättningar betalas ut.

Registrera lönekonto

Registrera ditt bankkonto för utbetalning av din lön hos Danske bank.

Lönerevision

Vad en lönerevision är och vilka delar som ingår i den.

Lönesättning

Vilka faktorer som påverkar din lön.

Lönesamtal

Vad lönesamtal, löneåterkopplande samtal och lönesättande samtal är.

Hitta din lönespecialist

Hitta kontaktuppgifter till din lönespecialist.

Lönekartläggning

Lönekartläggning är en kartläggning och analys för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner och anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Löneväxling

Med löneväxling har du möjlighet att växla din lön och/eller sparade semesterdagar till din tjänstepension.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett årligen återkommande samtal där du och din chef diskuterar ni din arbetssituation och dina utvecklingsbehov.

Medlemsavgifter

Om institutionen/enheten ska betala din medlemsavgiften så ska du förmånsbeskattas.

Sjukvårdsersättning och ersättning för läkemedel

Du kan få ersättning av universitetet för vissa sjukvårdskostnader exempelvis läkarbesök och läkemedel.

Läs mer om sjukvårdsersättning

Friskvårdsbidrag

Umeå universitet erbjuder friskvårdsbidrag till alla medarbetare och även om du är föräldraledig eller sjukskriven.

Läs mer om friskvårdsbidrag

Reseersättning

Anställda har möjlighet att söka ersättning och traktamente för resor för tjänsteresor.

Läs mer om reseersättning

Therese Holmgren
2023-09-19