Examination och handledning av VFU inom lärarutbildning

På uppdrag av Lärarhögskolan genomför UPL en kurs för universitetslärare som genomför besök och examinerar studenter under verksamhetsförlagda delar av utbildningar (VFU) inom Lärarhögskolans verksamhetsområde.

Kursen vänder sig till universitetslärare som genomför besök och examinerar studenter under verksamhetsförlagda delar av utbildningar (VFU) inom lärarhögskolans verksamhetsområde.

 

Foto:

Kursen omfattar 120 timmar och syftar till att kursdeltagaren stärker sin förmåga att genomföra ett bedömningsuppdrag i samverkan med handledare på förskolan/skolan. Kursen fokuserar på att kursdeltagaren utvecklar nödvändiga kunskaper och färdigheter för att observera, dokumentera, bedöma och vägleda studenter i deras professionella utveckling under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Kursen behandlar följande:

• Styrdokument och regelverk
• Uttryck för pedagogisk skicklighet
• Att observera undervisning
• Handledning, samtal och bedömning

Kursdatum

Inga datum planerade för tillfället

kursinformation

Nivå: Fördjupning

Omfattning: 3 veckor

Deltagare: 8-24

Bra att veta: Urval görs av Lärarhögskolans kansli. Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr.
Detta gäller också om deltagaren inte dyker upp vid kursstart (utan giltig frånvaro) eller gör ett tidigt avbrott.

Kursbeskrivning Examination och handledning av VFU

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26