Ersättning vid sjukdom

Beroende på hur länge du är sjuk kan du få ersättning från universitetet eller Försäkringskassan. Här kan du läsa mer om hur reglerna ser ut och vad du behöver göra för att få rätt ersättning.

Sjuklön

De första 14 dagarna du är sjuk får du ersättning från universitetet, så kallad sjuklön. Sjuklönen uppgår till 80 procent av din ordinarie lön.

Karensavdrag

Vid sjukfrånvaro gör arbetsgivaren ett så kallat karensavdrag som minskar den genomsnittliga veckoersättningen i form av sjuklön med 20 procent. För de allra flesta arbetstagarna motsvarar karensavdraget en arbetsdag.

Om du återinsjuknar

Om du som varit sjuk och återinsjuknar inom 5 kalenderdagar fortsätter den tidigare sjukperioden och inget nytt karensavdrag görs.

Om du varit sjuk och återinsjuknar efter mer än 5 kalenderdagar påbörjas en ny sjukperiod och ett nytt karensavdrag kommer att dras på din lön.

Läkarintyg visas först från den åttonde dagen i den nya sjukperioden. Den nya sjukperioden ses inte som en fortsättning på den föregående när det gäller kravet på att visa läkarintyg.

Regler för karensavdrag 

Om ett helt karensavdrag, dvs 3,68% av din månadslön, har gjorts den första sjukdagen ska inget karensavdrag göras följande sjukdagar.

Om del av karensavdraget har dragits första sjukdagen ska karensavdrag fortsätta göras efterföljande sjukdagar tills ett helt karensavdrag har gjorts.  Detta beror på att karensavdraget aldrig får vara större än sjuklönen den första sjukdagen.

Om du är sjuk längre än 14 dagar

Från och med din femtonde sjukdag får du inte sjuklön utbetald från Umeå universitet, i stället behöver du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Umeå universitet betalar dock ut ut en mindre ersättning som motsvarar 10 procent av din lön från den femtonde till den 365:e dagen av din sjukskrivning.

Se tabellen Vad får jag för ersättning när jag är sjuk? nederst på denna sida för en överblick över ersättningar i de olika faserna av en sjukskrivning.

Läs mer om sjukpenning på Försäkringskassans hemsida: Sjukpenning.

Att ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan

Som din arbetsgivare ska Umeå universitet sjukanmäla dig till Försäkringskassan när du varit sjuk i mer än 14 dagar.

Du kan själv kontrollera om anmälan är gjord genom att logga in på Mina sidor på Försäkringskassans webbplats.

För att godkänna din ansökan om sjukpenning behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från den 15:e  sjukdagen.

Semesterlöneberäkning vid sjukskrivning

Om du är sjukskriven på heltid över 4 veckor kan du tjäna in semester under max 180 sjukdagar. Efter de 180 dagarna tjänar du endast in semester under de dagar du eventuellt arbetar.

Vad får jag för ersättning när jag är sjuk?

Dag 1-14 Avdrag lön utifrån frånvarotid (sjukavdrag)
Sjuklön 80 %
Dag 15-364 Sjukpenning från FK. Detta under förutsättning att du ansökt och fått sjukpenning beviljad av försäkringskassan +10% av din lön betalas av universitetet
Dag 365-913 En något lägre nivå på sjukpenning från FK. Detta under förutsättning att du ansökt och fått sjukpenning beviljad av försäkringskassan

Relaterade sidor på Aurora

Birgitta Berglund
2022-03-30