Ersättning vid sjukdom

Beroende på hur länge du är sjuk kan du få ersättning från universitetet eller Försäkringskassan. Här kan du läsa mer om hur reglerna ser ut och vad du behöver göra för att få rätt ersättning.

Denna sida är uppdaterad i juni 2021 utifrån de särskilda regler, rutiner och rekommendationer som gäller med anledning av coronaviruset/covid-19.

Sjuklön

De första 14 dagarna du är sjuk får du ersättning från universitetet, så kallad sjuklön. Sjuklönen uppgår till 80 procent av din ordinarie lön.

Karensavdrag – tillfälliga regler fram till 30 september

I vanliga fall görs ett så kallat karensavdrag som minskar sjuklönen med 20 procent av veckoersättningen i början av en sjukfrånvaroperiod.

Med anledning av coronaviruset/covid-19 har Sveriges regering beslutat att slopa karensavdraget genom att staten betalar ut sjukpenning redan från första sjukdagen. Alla anställda ersätts med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt oavsett ordinarie lön.

Ansökan om ersättning för den första dagen i sjukfallet ska göras retroaktivt hos Försäkringskassan.

Att ansöka om ersättning för det slopade karensavdraget hos Försäkringskassan

Ansök om ersättning för karens görs via "Mina sidor" på Försäkringskassans webbplats: E-tjänst ersättning för karens. Du behöver logga in med BankID.

När du ansöker om ersättning i E-tjänsten hos Försäkringskassan behöver du uppge arbetsgivarens organisationsnummer. Umeå universitets organisationsnummer är 202100-2874.

Läs mer hos Försäkringskassan om ersättning för karens: Coronaviruset - det här gäller.

Observera: Umeå universitet fortsätter göra karensavdraget på löneutbetalningar

Liksom andra svenska arbetsgivare kommer Umeå universitet att fortsätta göra karensavdrag på sjuklönen, oavsett de tillfälligt ändrade reglerna. För att få sjukersättning för den första sjukdagen behöver du som arbetstagare själv ansöka om pengar från Försäkringskassan.

Ordinarie regler för sjukfrånvaro längre än sju dagar:

Vid sjukfrånvaro gör arbetsgivaren ett så kallat karensavdrag som minskar den genomsnittliga veckoersättningen i form av sjuklön med 20 procent. För de allra flesta arbetstagarna motsvarar karensavdraget en arbetsdag.

Om du är sjuk längre än 14 dagar

Från och med din femtonde sjukdag får du inte sjuklön utbetald från Umeå universitet, i stället behöver du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Umeå universitet betalar dock ut ut en mindre ersättning som motsvarar 10 procent av din lön från den femtonde till den 365:e dagen av din sjukskrivning.

Se tabellen Vad får jag för ersättning när jag är sjuk? nederst på denna sida för en överblick över ersättningar i de olika faserna av en sjukskrivning.

Läs mer om sjukpenning på Försäkringskassans hemsida: Sjukpenning.

Att ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan

Som din arbetsgivare ska Umeå universitet sjukanmäla dig till Försäkringskassan när du varit sjuk i mer än 14 dagar.

Du kan själv kontrollera om anmälan är gjord genom att logga in på Mina sidor på Försäkringskassans webbplats.

För att godkänna din ansökan om sjukpenning behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från den 21:a  sjukdagen.

Läs mer om Försäkringskassans tillfälliga regler med anledning av coronaviruset: Coronaviruset - det här gäller

Om du återinsjuknar 

Om du blir sjuk igen inom fem kalenderdagar från det att din föregående sjukperiod avslutades så räknas dagar med sjuklön i de olika perioderna samman.

Ordinarie regler för karensavdrag vid återinsjuknande (Fram till 30 september 2021 är karensavdraget tillfälligt slopat)

Om ett helt karensavdrag har gjorts i den tidigare sjukperioden ska inget karensavdrag göras i den nya perioden. Om ett helt karensavdrag däremot inte har kunnat göras i den tidigare sjukperioden ska avdrag fortsätta göras i den nya perioden till ett helt karensavdrag har gjorts.

Semesterlöneberäkning vid sjukskrivning

Om du är sjukskriven på heltid över 4 veckor kan du tjäna in semester under max 180 sjukdagar. Efter de 180 dagarna tjänar du endast in semester under de dagar du eventuellt arbetar.

Vad får jag för ersättning när jag är sjuk?

Dag 1-14 Avdrag lön utifrån frånvarotid (sjukavdrag)
Sjuklön 80 %
Dag 15-364 Sjukpenning från FK. Detta under förutsättning att du ansökt och fått sjukpenning beviljad av försäkringskassan +10% av din lön betalas av universitetet
Dag 365-913 En något lägre nivå på sjukpenning från FK. Detta under förutsättning att du ansökt och fått sjukpenning beviljad av försäkringskassan

Relaterade sidor på Aurora

Birgitta Berglund
2021-09-01