Första hjälpen och hjärtstartare

Arbetsgivaren beslutar hur många vid arbetsplatsen som ska vara utbildade inom Första hjälpen, utbildning ges för dessa. Hjärtstartare finns utplacerade över hela Umeå universitet och ingen utbildning krävs för dem. Användarinstruktioner finns i väskan tillsammans med maskinen.

På arbetsplatsen finns det utbildade anställda inom första hjälpen och omkring universitetet finns hjärtstartare uppsatta med tillhörande instruktioner.

Foto: Mostphotos

Utbildning i första hjälpen och hjärtlungräddning

Det är upp till varje chef att göra en riskbedömning för att komma fram till hur många personer på arbetsplatsen som behöver ha utbildning i första hjälpen. De personerna ska genomgå utbildning minst vart tredje år. Information om hur bedömningen ska göras finns i Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7).

Deltagaren ska efter genomförd kurs kunna leda och agera vid en olycksplats och ge första hjälpen med krisstöd efter behov. Följande delar ingår, både teoretiska och praktiska moment:

  • L-ABC (Livsfarligt läge, andning, blödning, cirkulation)
  • Vuxen HLR
  • Hastigt insjuknande
  • Första förband
  • Krishantering

Mer information och anmälningsformulär till kursen finns på Interna utbildningar och nätverksträffar (EduAdmin).

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns utplacerade över hela Umeå universitet. Ingen utbildning krävs för att använda den utan vem som helst kan använda den vid nödsituation. 
För campus Umeå och Konstnärligt campus finns hjärtstartare utmärkta på Mazemap

Hjärtstartare för första-hjälpen vid hjärtstopp.

Foto: Ulrika Bergfors

Vad är en hjärtstartare? 

Hjärtstartaren har funnits inom sjukvården under lång tid. Hjärtstartaren ger talande instruktioner till dig för att utföra hjärt- lungräddning, HLR. Hjärtstartaren analyserar sedan patientens hjärtrytm och rekommenderar om elstöt ska ges eller ej. Hjärtstartaren är intelligent och det går inte att skjuta ström i någon som inte behöver det.

Hjärtstartaren kan vem som helst använda, i väskan finns en tydlig instruktionsbok hur man ska göra samt maskinen. Det finns inga krav på utbildning, det är dock en stor fördel om man behärskar hjärt- och lungräddning.

Kort utbildning om hur en hjärtstartare fungerar

Företagshälsovården Feelgood erbjuder en kort introduktion i hjärt- lungräddning och hur en hjärtstartare fungerar, med fokus på praktisk övning. Utbildningen är 2 timmar och kan beställas av en institution eller enhet.

Deltagaren ska efter genomförd kurs kunna konstatera och utföra hjärt- lungräddning vid ett hjärtstopp och i samband med det använda en hjärtstartare. Mer information och anmälningsformulär finns på Interna utbildningar och nätverksträffar (EduAdmin).

Förteckning över hjärtstartare inom Umeå universitet

På följande platser finns hjärtstartare inom Umeå universitet:

Campus Umeå
Aula Nordica - Plan 2 / Brashörnan
Beteendevetarhuset - Plan 1 / Entré öst / Vid fiket
Biologihuset - Entré Plan 2 / Vid Aula Biologica, hiss vid korridor B
Fysikhuset - Plan 2 / Centrala trapphallen. (Låst lokal)
Fysiologihuset - Plan 4 / Utanför personal (KBJ). (Låst lokal)
Förvaltningshuset - Plan 2 / Vid restaurangen, södra entrén
Humanisthuset - Plan 2 / På vägg i korridor B2
KBC 1 - Plan 3 / Vid kaféterian (KBC)
KBC 2 - Plan 5 / Utanför EMG administration (KBE)
KBC 3 - Plan 3 / KB.B3 / Utanför administration kemi. (Låst lokal)
Kunskapens hus - Plan 1 / Vid godsmottagning. (Låst lokal)
Lärarutbildningshuset - Plan 1 / Mellan scen och fik på vägg.
MIT Huset - Plan 2/ Huvudentré, just innanför / Bredvid MIT.A 216
MIT Huset - Plan 3/ Korridor E / Lunchrum A3.36.34
Naturvetarhuset - Plan 3 vid Kyrkan på Campus / Campuskorridor.
Naturvetarhuset - Plan 3 mot biologi/ Campuskorridor / mittemot NAT.D.380
Naturvetarhuset - Plan 3, B-flygel / Fikarum. (Låst lokal)
Naturvetarhuset - Plan 4, B-flygel / Fikarum. (Låst lokal)
Naturvetarhuset - Plan 5, B-flygel / Fikarum. (Låst lokal)
Norra Beteendevetarhuset - Plan 1 / Huvudentré, en bit in på vänster sida
Polisutbildningshuset - Plan 3 / I korridor bredvid hiss. (Låst lokal)
Samhällsvetarhuset 1 - Plan 2 / Mitt emellan studentkök och cafeteria.
Samhällsvetarhuset 2 - Plan 2 / Lindellhallen, vid ingång till Universitetsbiblioteket
Teknikhuset - Plan 3 / Korridor A / Utanför rum 303
UCCB - Plan 3 / På höger sida om hissen. (Låst lokal).
Universitetsledningshuset - Plan 3 / Huvudentré / Höger vägg närmast trapphus


Konstnärligt campus
Arkitekthögskolan - Plan 1 / Huvudentré / nära hiss.
Curiosum - Plan 1 / Centrala trapphuset
Designhögskolan - Plan 1/ Innanför huvudentré, direkt till höger
Konsthögskolan - Plan 1 / Huvudentré, förbi hissar på höger sida / Vid toaletter. (Låst lokal)
Konsthögskolan  - Plan 0 / Bredvid stor hiss / Nära restaurangdelen.

Övriga lokaler inom Umeå universitet
Kårhuset Origo - Höger om entrén. (Låst lokal)
Kårhuset Villan - Plan 1 / Direkt till höger vid entrén, i kapprummet

NUS Byggnad 5A - Plan 2 / Byggnad 5A / Målpunkt / Clinicum Betula
NUS Byggnad 6C - Plan 1 / Korridor R12 / Korsning Virologi och Immunologi
NUS Byggnad 6F - Plan 0 / Korridor R12 / Forskning
NUS Byggnad 6M - Plan 2 / Lokal 4134 - trapphuset utanför MB.

Haparanda/Demografiska Databasen - Plan 2 / Passage mellan två korridorer (Låst lokal).
Jörn Demografiska - Plan 1 / Entréplan / Mittemot kapprum. (Låst lokal).
Skellefteå campus - Plan 1 / Entréplan i C-huset / Precis utanför Umu:s lokaler bredvid hiss
UMF/ Norrbyn - Utomhus i närheten av entrén.
UMF Botnica (båt) Norrbyn - På vänster sida i styrhytten. (Låst lokal)
Örnsköldsvik campus - Plan 4 / Till vänster vid ingång. (Låst lokal)

Östra Paviljongen - Huvudentré / Till höger, mitt emot sal 5

Hjärtstartarregistret

Hjärtstartarna inom Umeå universitet är registrerade i Sveriges hjärtstartarregister. Via www.hjartstartarregistret.se och appen "Rädda Hjärtat" kan allmänheten nu få bättre information om var hjärtstartare finns placerade.

Hjärtstartarregistret är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga utanför sjukhus i Sverige och ägs av Svenska rådet för HLR. Registret har ett samarbete med SOS Alarm. Detta gör att larmoperatören kan se de registrerade hjärtstartarnas placeringar på kartan och upplysa inringaren om var närmaste hjärtstartare finns för snabb livräddande insats i väntan på ambulans.

Så här använder du en hjärtstartare

Fler filmer

Fler utbildningsfilmer finns på Svenska rådet för hjärt- och lungräddnings sida Utbildningsfilmer.

Frida Fjellström
2023-11-03