Lönesamtal och lönesättande samtal

Lönesamtalet är ett utvärderande samtal mellan dig och din chef inför kommande lönerevision. Samtalet ska vara en återkoppling på din prestation, dina resultat och din utveckling kopplat till arbetsplatsens lönekriterier och verksamhetsmål.

Du ska erbjudas lönesamtal inför varje lönerevision. Efter genomfört lönesamtal erbjuds du ett återkopplande samtal eller ett lönesättande samtal. Vilket du erbjuds styrs av den lönesättningsmodell du omfattas av. Vid Umeå universitet tillämpas lokal förhandling eller lönesättande samtal enligt RALS 2010-T och RALS 2020-2023

Lönesamtal inför lönerevisionen

Inför lönerevisionen ska du och din chef ha ett lönesamtal. Samtalet ska vara en återkoppling på din prestation och dina resultat kopplat till lönekriterier och verksamhetsmål. I samtalet är det viktigt att både du och din chef ger er respektive bild av prestation, resultat och möjliga utvecklingsområden. Samtalet är inte detsamma som ett utvecklingssamtal. Läs mer om utvecklingssamtalet.

Lönesamtalet är inte en löneförhandling. I lönesamtalet ska din chef ge sin bild av dina prestationer och resultat i förhållande till fastställda lönekriterier och verksamhetsmål.

I lönesamtalet ska även du som medarbetare framföra dina argument för en förändrad lön.

Uppföljande samtal efter lönerevision

Du som omfattas av lönesättningsmodellen lokal förhandling ska informeras om din nya lön och få en möjlighet till återkoppling från din chef. Du ska då få veta på vilka grunder din lön har satts och konkret få veta vad du kan göra för att utveckla lönen ytterligare

Lönesättande samtal

Du som omfattas av lönesättningsmodellen lönesättande samtal ska efter lönesamtalet erbjudas ett lönesättande samtal där du och lönesättande chef för en dialog om din lön. I samtalet ska chefen tydliggöra sambandet mellan prestation och ny lön. Du ska då få veta på vilka grunder din lön har satts och konkret få veta vad du kan göra för att utveckla lönen ytterligare. Lönesättande samtal kan endast erbjudas Saco-S medlemmar och oorganiserade.

Moa Eirell
2024-03-07