Facklig samverkan

Umeå universitet och de lokala (kollektivavtalsslutande) arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR/S och SEKO har slutit ett lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling. Syftet med avtalet är att främja dialog, delaktighet och en god arbetsmiljö.

Samverkansarbetet vid Umeå universitet ska kännetecknas av öppenhet, god information, konstruktiva diskussioner, praktisk problemlösning och en vilja att sätta verksamheten i centrum.

Samverkan för utveckling omfattar alla viktigare förändringar som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, jämställdhet, likabehandling, kompetensförsörjning, ekonomi och verksamhetsplanering är alla exempel på frågor som ska behandlas systematiskt och samordnat inom ramen för vårt samverkansavtal.

Umeå universitet och de fackliga arbetstagarorganisationerna anser att samverkan ökar förutsättningarna för engagemang och ansvarstagande, vilket i sin tur ökar kvaliteten i verksamheten och bidrar till att göra Umeå universitet till en attraktiv arbetsplats.

Här kan du läsa mer om universitetets lokala kollektivavtal Samverkan för utveckling, dnr 1.1-2040-17.

Samverkansavtal, svenska

Bilaga till samverkansavtal, svenska

Samverkansavtal, engelska

 

Centrala samverkansgruppens (CSG) 2022/2023

VT-22
13/1 kl. 10-12
10/2 kl. 9-15-12.15 (inför US)
17/3 kl. 10-12
13/4 kl. 9-12 (inför US)
12/5 kl. 10-12
1/6 kl. 9-12 (inför US)
23/6 kl. 10.30-12
Planeringsdag: 9/2 kl. 9-16

HT-22
25/8 kl. 10-12
28/9 kl. 8.30-11.30 (inför US)
25/10 kl. 13-15
30/11 kl. 13-16 (inför US)
15/12 kl. 10.30-12

VT-23
19/1 kl. 10-12
15/2 kl. 9-12 (inför US)
16/3 kl. 10-12
12/4 kl. 13-16 (inför US)
11/5 kl. 10-12
1/6 kl. 9-12 (inför US)
22/6 kl. 10.30-12

 

Arbetstagarorganisationer

Sara Rambe
2021-12-14