Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendium

Doktorandförsäkringen gäller för dig som har stipendium och blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

Doktorandförsäkringen för dig som har stipendium och blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

Umeå universitet har tecknat en samlingsförsäkring för doktorander med stipendium för de fall där stipendiet bortfaller.

Försäkringen lämnar ersättning när doktorander blir utan stipendiet på grund av

  • Sjukdom
  • Föräldraledighet
  • Tillfällig föräldraledighet

Information om försäkringen, villkor och anmälningsblankett finns på Kammarkollegiets sida för doktorandförsäkringen.

Stipendiefinansierade doktorander

Rosita Nilsson
2022-04-29