HandUm

HandUm är ett program som syftar till att stödja universitetets forskarhandledare. HandUm omfattar kursen Forskarhandledning i praktiken samt seminarier.

Seminarieserien syftar till att stödja och utveckla forskarhandledaren i sin professionella roll som handledare. Seminarierna är ett forum där forskarhandledare från olika fakulteter och institutioner kan träffas, knyta kontakter, ta del av varandras kompetenser och bli ett informellt och stödjande nätverk.

Mötesformen är lunchseminarium som erbjuds ca två gånger per termin. En inbjuden gäst presenterar ett aktuellt tema. Tankar, synpunkter och frågor kring temat diskuteras i grupp och i plenum.

En planeringsgrupp för HandUm med representanter från varje fakultet, planeringsenheten och UPL möts 1-2 gånger per år och diskuterar forskarhandledarkurserna samt kommer med förslag på aktuella teman för seminarierna. Exempel på teman som varit är: Handledarteam, Strukturerad forskarutbildning, Att bedöma avhandlingar, Supervising academic writing at doctoral level, Rekrytering av doktorander och Att handleda inför publicering.

De handledare som genomgått och avslutat kursen Forskarhandledning i praktiken får en särskild inbjudan till lunchseminarierna.

Tidigare teman för HandUm-seminarier

2023

 • Att förhålla sig till jäv inom forskarutbildningen
  Chatarina Larsson, universitetsjurist
 • Writing in multilingual environments
  Virginia Langum och Kirk Sullivan, Institutionen för språkstudier

 • Lär känna din forskningsdata – hur stöttar du doktoranden att hantera risker och maximera säkerhet?
  Elisabeth Mach, universitetsjurist

2022

 • A motivational lens on doctoral supervision - balancing autonomy support and structure
  Andreas Stenling, Psykologi
 • Sammanläggning eller monografi – spelar formatet någon roll?

  Lina Spjut och Henrik Åström Elmersjö, Pedagogiska institutionen

 • Kreativitet i forskarutbildningen.
  Eva Brodin, Lunds universitet
 • Creativity in doctoral education.
  Eva Brodin, Lund University

2021

 • Handledarens roll för doktorandens psykosociala arbetsmiljö
  Mattias Jacobsson, docent vid Handelshögskolan
 • Handledning i gråzonen – när regelverket inte räcker till
  Ulrich von Pawel-Rammingen, studierektor för forskarutbildning vid Medicinska fakulteten

2020

 • Att arbeta med den individuella studieplanen - inspiration från två fakulteter
  Elena Lindholm, forskningssamordnare vid Humanistiska fakultetens kansli samt Frank Drewes, studierektor och examinator för forskarutbildningen i datavetenskap
 • "Jag har jobbat hårt för det här och jag är stolt över mig själv" - resultat från avgångsenkäten för utbildning på forskarnivå
  Ester Roos-Engstrand, Planeringsenheten
 • Supervision from a distance,
  Isabel Goicolea, Epidemiology and Global Health
 • Utvecklingstankar kring HandUm-programmet
  Katarina Winka och Eva Svedmark, UPL


2019

 • How to provide good feedback to support independence of doctoral students
  Sofie Kobayashi, University of Copenhagen
 • Biträdande handledarens uppdrag...
  Karin Sporre, TUV
 • Hur kan vi bättre stödja våra doktorander och forskarhandledare?
  Mattias Jacobsson, USBE
 • Ethics in the supervisory relationship
  Daniela Cutas, Idé och samhällsstudier

 

2018

 • Humor i forskarhandledningen – hur då?
  Maria Berge, NMD
 • Att stödja doktorandens skrivande
  Ann-Catrine Edlund, Mittuniversitetet
 • Rekrytering och urval vid doktorandantagning- hur får vi fatt i de mest lämpade doktoranderna?
  Ulrica Haake, Pedagogik
 • Konflikter i forskarhandledningen – Vilka tecken behöver vi vara uppmärksam på?
  Anna Mothander, Personalenheten

2017

 • Visioner och strategier för forskning och forskarutbildning vid Umu de kommande åren.
 • Hur kan vi handleda för god kommunikation med editors och referees?
 • Forskarhandledning och hållbarhet – hur då? Verktygslåda för inkluderande forskarhandledning

2016

 • Universitetskanslersämbetets kommande utvärdering av forskarhandledningarna
 • Karriärplanering för våra doktorander
 • Etik i forskarhandledningen

2015

 • Etik och forskarhandledning
 • Plagiat en fråga om forskningskultur
 • Bibliometri - Citations
 • Referensgrupper i forskarhandledningen

2014

 • Supervising academic writing at the doctoral level
 • Rekrytering av doktorander
 • Att handleda inför publicering
 • Inför UKÄ:s utvärdering av forskarutbildningen

2013

 • Handledarteam
 • Strukturerad forskarutbildning
 • Att bedöma avhandlingar

allmän information

Anmälan: De handledare som genomgått och avslutat kursen Forskarhandledning i praktiken får en särskild inbjudan till lunchseminarierna.

Kontakt: Marie Friman

Marie Friman
2024-02-06