Internationellt utbyte

Att besöka ett lärosäte eller företag utomlands är ett bra sätt att få nya idéer och kompetensutvecklas i sin yrkesroll.

Umeå universitet har ett stort antal utbytesprogram som dels är tecknade vid respektive institution eller fakultet, dels på central nivå. Genom utbytesprogrammen kan du som anställd fortbilda dig genom till exempel besök vid partneruniversitet, företag eller organisationer, relevanta språkkurser eller kurser med koppling till dina arbetsuppgifter.

För dig som lärare är ett lärarutbyte ett intressant sätt att utveckla din pedagogiska kompetens samtidigt som du stärker kontakter.

Du som T/A-personal har möjlighet att resa till något av våra partneruniversitet för att till exempel:

  • "Jobbskugga" en kollega vid ett utländskt lärosäte vilket innebär att du följer dem för att få inblick i hur de utför sitt arbete och du får möjlighet att utbyta erfarenheter.
  • Delta i relevanta seminarier, workshops eller kurser, som till exempel en så kallad Staff training week som anordnas av ett partneruniversitet.

Lärare kan också åka på personalutbyte inom Erasmus+ om arbetsuppgifterna under mobiliteten ej är undervisning.

I menyn kan du läsa mer om de olika utbytesmöjligheter som finns för dig som anställd vid Umeå universitet.

Intresserad av kompetensutveckling genom ett internationellt utbyte?

Ta kontakt med din chef för att diskutera vilka alternativ som kan vara aktuella just för dig innan du gör en ansökan.

På http://staffmobility.eu kan du få tips på så kallade Staff Weeks och möjligheter till jobbskuggning. Kom ihåg att i de flesta fall måste det finnas ett avtal mellan universitetet du vill åka till och Umeå universitet för att värdlärosätet ska ta emot dig och att utbytet behöver vara relevant för dig kopplat till de arbetsuppgifter du har vid Umeå universitet.

Ta emot lärare och personal på utbyte

Universitetet får ofta förfrågningar från personal på utländska lärosäten om att besöka oss för att ta del av hur vi arbetar. Det handlar ofta om lärar- och personalutbyte inom Erasmus+.
Ta emot lärare och personal på utbyte

Petra Käck
2023-12-15