Erasmus+ för personal

Genom Erasmusprogrammet kan du söka medel för till exempel besök vid partneruniversitet, företag eller organisationer, samt språkkurser eller kurser med koppling till dina arbetsuppgifter. Även du som lärare kan söka personalutbyte.

Du hittar våra utbytesavtal i avtalsdatabasen Solemove. Du kan också vända dig till den internationella kontaktpersonen på din institution för att få kontaktuppgifter till de universitet som just din institution har avtal med.

De länder som ingår i Erasmusprogrammet är: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien, Turkiet, Ungern, Bulgarien, Rumänien, Island, Lichtenstein och Norge.

Det här kan du göra

Det finns olika alternativ för dig som vill söka stipendium för personalutbyte. Du kan:

  • "Jobbskugga" en kollega vid ett utländskt lärosäte vilket innebär att du följer dem för att få inblick i hur de utför sitt arbete och du får möjlighet att utbyta erfarenheter.
  • Delta i seminarier och workshops, som till exempel en så kallad Staff training week som anordnas av ett partneruniversitet.
  • Delta i språkkurser.

Ansökan och villkor

För att du ska kunna ansöka genom Erasmus-programmet måste det här stämma för dig:

  • Om du besöker ett universitet måste det finnas ett utbytesavtal mellan Umeå universitet och värduniversitetet.
  • Din chef ska godkänna mobilitetsperioden.
  • Mobilitetens längd ska vara minst två arbetsdagar och max två månader.
  • Mobiliteten ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.
  • Du är anställd vid Umeå universitet.
  • Du behåller din lön under mobiliteten.
  • Ett fortbildningsprogram, "work plan", ska bifogas ansökan.

Så här ansöker du

Du tar kontakt med det universitet, företag eller organisation som du är intresserad av att besöka och ordnar själv din resa.

Du skickar in din ansökan i Solemove

De medel universitetet får från Erasmus-programmet är begränsade och det sker därför ett urval bland de ansökningarna som kommer in. Urvalet baseras på din work plan.

När ska du skicka in ansökan

International Office tar emot ansökningar löpande och fattar ett beslut tillsammans med den internationaliseringsansvarige vid din fakultet eller motsvarande. Ansökan måste nå International Office senast två månader innan ditt planerade personalutbyte.

Så här sker stipendieutbetalningen

Stipendiet betalas ut till din institution när utbytet är genomfört. Stipendiet är en schablonsumma som ska bidra till att täcka en del av de utgifter som du har i samband med personalutbytet, exempelvis resekostnader och ökade levnadskostnader. Kursavgifter ersätts inte. Om du åker på en kurs är det din institution som måste betala avgiften.

För att få stipendium för ett besök eller en kurs ska du förutom din work plan också lämna in en reserapport och en kopia på reseräkningen till International Office. Vistelsens längd och vilket land du har besökt avgör hur stort stipendiet blir.

Rapportering

När du kommer hem från ditt utbyte ska du lämna in en reserapport tillsammans med ett intyg från den instans som var värd för ditt besök.

 

Kontakt

Paolo Alexandriyski
International Office
erasmus.staff@umu.se

Elizabet Westerlund
2022-05-23