Erasmusutbyte för personal

Ta chansen att utveckla din kompetens och få nya perspektiv genom internationellt utbyte! Erasmusprogrammet ger dig möjlighet att få ekonomisk ersättning för att kunna åka på ett stimulerande personalutbyte utomlands där du kan få inspiration, internationella upplevelser och bredda ditt kontaktnät.

 

Foto:

Erasmus+ är ett program för utbildning som finansieras av EU. Programmet ger dig som anställd vid Umeå universitet, oavsett vilken roll du har, möjlighet att kompetensutveckla dig genom att delta i olika former av utbyten (ej forskning). Du kan ansöka om ersättning för utbyte under en period på två dagar upp till två månader. Lärare som åker på utbyte i undervisningssyfte kan även söka medel för lärarutbyte.

Exempel på utbyte kan vara

 • Att "jobbskugga" personal vid ett utländskt lärosäte, organisation eller företag, vilket innebär att du följer dem för att få inblick i hur de utför sitt arbete och får möjlighet att utbyta erfarenheter.
 • Delta i seminarier och workshops (ej konferenser) som är relevanta för dina arbetsuppgifter, vid till exempel en så kallad Staff training week. Hitta Staff Weeks
 • Delta i språkkurser eller andra kurser relaterade till dina arbetsuppgifter.

Hit kan du åka

De länder som ingår i Erasmus+programmet är: EU:s medlemsländer samt Island, Lichtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Klicka på kartan för att se vart de senaste lärar-och personalutbytena har gått.

Foto:

Hur mycket finansiell ersättning?

Ersättningen är en schablonsumma som betalas ut till institutionen/enheten i efterhand som ska bidra till att täcka en del av de utgifter som du har i samband med personalutbytet, exempelvis resekostnader och ökade levnadskostnader. Vistelsens längd, fysiskt avstånd samt vilket land du besökt avgör hur stort stipendiet blir.

Du får ersättning för resan samt ersättning per dag du är i väg på ditt utbyte. Om resan till/från utbytet sker dagen innan eller efter själva utbytet kan du även få ersättning för upp till 2 extra resdagar. Vid grönt resande (resa med färdmedel som har låga utsläpp exempelvis: buss, tåg eller samåkning) som tar längre tid kan man även få ersättning för upp till 4 extra resdagar.

Räkneexempel
Om du åker på ett utbyte på 5 dagar till Rom, som inkluderar transport med flyg dagen innan och dagen efter utbytet, så utbetals 1480 EUR i ersättning från Erasmusprogrammet till institutionen/enheten. 360 EUR för resan samt 160 EUR/dag för 7 dagar.

I tabellerna nedan kan du räkna ut ungefär hur mycket ersättning du kan få för ditt utbyte.

Daglig ersättning

Mottagande land Summa/dag

Danmark, Finland, Island, Irland, Lichtenstein, Luxemburg, Norge

180 EUR
Belgien, Cypern, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal,  Spanien,  Österrike 160 EUR
Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Nordmakedonien, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Turkiet 140 EUR
Resebidrag

Distans till destinationen
flygvägen enkel väg 

Resebidrag
tur och retur

Bidrag grönt resande

Mellan 100 - 499km 180 EUR 210 EUR
Mellan 500 - 1999km 275 EUR 320 EUR
Mellan 2000 - 2999km 360 EUR 410 EUR
Mellan 3000 - 3999km 530 EUR 610 EUR
Mellan 4000 - 7999km 820 EUR  
8000km eller mer 1500 EUR  

Ansökningsprocess

Du tar kontakt med det universitet, företag eller organisation som du är intresserad av att besöka och ordnar själv din resa. 

Villkor för att kunna ansöka

Dessa villkor gäller för att du ska kunna ansöka om ersättning för personalutbyte genom Erasmus+ programmet:

 • Du är anställd vid Umeå universitet.
 • Din chef ska godkänna mobilitetsperioden.
 • Utbytet sker inom ramen för din anställning.
 • Utbytet pågår i minst två arbetsdagar och max två månader. Heltid förväntas.
 • Mobiliteten ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.
 • Du bifogar ett fortbildningsprogram, work plan, till din ansökan. Det kan vara exempelvis ett schema som beskriver utbytet.
 • Beskriv dina arbetsuppgifter vid Umeå universitet och dina mål med mobiliteten samt huruvida dessa tydligt kopplas till dina arbetsuppgifter vid Umeå universitet. Det måste finnas en tydlig koppling mellan ditt jobb vid på universitetet och aktiviteterna inom mobiliteten. Du får gärna inkludera information hur du sedan kommer sprida de erfarenheter eller kunskaper du fått under ditt utbyte när du återvänder.
 • Mobiliteten kan inte samtidigt finansieras med andra EU-medel (dubbelfinasiering)

Skicka in ansökan

Ansökan görs digitalt i vårt systemstöd Solemove. Vi behöver få din ansökan senast en månad innan ditt planerade personalutbyte. Ansökan behöver vara komplett med samtliga bilagor uppladdade i god tid innan avresa. Du kan skicka in din ansökan när som helst under året.

 1. Läs och följ instruktionerna i manualen för hur du ansöker via Solemove.

Urval vid ansökan

De medel som universitetet får från Erasmus+programmet är begränsade. Det sker därför ett urval bland de ansökningar som kommer in. Urvalet baseras på din work plan, koppling mellan arbetsuppgifter och mobilitet, samt ansökan framförallt informationen; 'overall objectives of the mobility', 'added value of the mobility' och 'expected outcomes and impact'. 

Utbyten som leder till starkare kontakter mellan Umeå universitet och partneruniversitetet eller som förbereder för framtida samarbetsprojekt prioriteras.

Utbytesavtal

För att åka på utbyte som personal krävs inget utbytesavtal, om inte mottagaren efterfrågar det. Du hittar våra utbytesavtal i avtalsdatabasen Solemove.

Du kan göra ett utbyte genom din institutions eller någon annan institutions avtal. Om du vill göra utbyte genom en annan institutions avtal kontaktar du den institutionen för att få ett samtycke. En del avtal gäller endast studentutbyte. Om du vill göra ett utbyte genom ett studentutbytesavtal eller om det behöver upprättas ett avtal, prata med den som är internationell kontaktperson vid din institution för att uppdatera eller upprätta ett (enskilt eller permanent) avtal med det mottagande universitetet. 

Boka din resa

Vi rekommenderar att du använder universitetets upphandlade resebyrå när du åker på utbyte. Läs mer om hur du bokar resa via resebyrån

Försäkring när du reser

Du som är anställd vid eller arbetar på uppdrag av universitetet omfattas av statens tjänstereseförsäkring. Försäkringen gäller för alla tjänsteresor som du gör för myndighetens räkning i Sverige och utomlands.

Läs mer om tjänstereseförsäkring

Handläggningstid efter inskickad ansökan

När din kompletta ansökan har skickats in så kommer den handläggas inom 2 arbetsveckor. Under semesterperioderna behandlas ansökningar om handläggare är på plats, detta avser följande tider:

1 juli–10 augusti
15 december–10 januari.

Skulle vi ha några frågor kommer vi kontakta dig. Annars får du meddelande från ansökningssystemet att ansökan är komplett genom ett mejl som innehåller Certificate of Attendance som du behöver få underskrivet under ditt utbyte av mottagande organisation. Dokumentet hittar du också i informationen 'Dokument' på denna sida.

 

Efter ditt utbyte

Vi hoppas och tror att du kommer tillbaka från ditt utbyte full av inspiration och nya perspektiv och kan applicera det du lärt dig i ditt arbete.

Det är några saker du behöver göra efter ditt utbyte för att vi ska kunna handlägga färdigt din ansökan.

Ladda upp dokument efter utbytet

Efter ditt utbyte behöver du ladda upp följande i Solemove:
• en kopia på reseräkningen från PASS
• ett signerat Certificate of Attendance från det utländska lärosätet/organisationen som visar att du har besökt dem och under vilken period.

Instruktioner för hur du slutför din ansökan i Solemove hittar du i slutet av manualen: Erasmusutbyte för personal

Besvara enkät från Erasmus+programmet

En enkät angående ditt utbyte skickas ut per mejl, du behöver besvara den så snart som möjligt efter avslutat utbyte.

Utbetalning

När din ansökan är kompletterad efter utbytet kommer vi handlägga den. Du får ett utbetalningsbeslut per mejl som du behöver lämna till ekonom eller motsvarig på institutionen/enheten. Din institution/enhet får ersättning från Erasmus+ programmet baserat på informationen i tabellerna ovan. Inga bidrag betalas ut direkt till dig som anställd.

Om den faktiska kostnaden blir lägre än ersättningen tillfaller överskottet institutionen och om kostnaden överskrider ersättningen behöver institutionen stå för mellanskillnaden.

Kontakt

International Office
erasmus.staff@umu.se

"Det är lärorikt att träffa andra som behöver lösa liknande arbetsuppgifter eller som delar samma utmaningar och problem." 

Anna Lawrence, översättare och kommunikatör

Läs mer om Annas Lawrence utbyte på Helsingfors universitet

Vad gav det dig att åka på utbyte? "Otroligt mycket! Nya vänner och kollegor, som jag vill träffa igen. Många nya tankar att implementera i våra utbildningar!"

Albina Granberg, universitetslektor i kost- och måltidsvetenskap

Läs mer om Albina Granbergs utbyte på Universitetet i Stavanger 

Petra Käck
2024-02-20