Hej Anna Lawrence!

 

Anna Lawrence, översättare och kommunikatör, har varit på utbyte vid Helsingfors universitet i Finland. 


Vart åkte du?
Mitt utbyte gick till Helsingfors universitet och specifikt den del av universitetet som hanterar översättnings- och språkgranskningstjänster. Jag som är översättare vid Umeå universitet åkte på utbytet samtidigt som två andra översättare från två andra svenska lärosäten. Det gjorde även att vi fick tillfälle att prata och utbyta erfarenheter. Vi valde just Helsingfors universitet eftersom det är ett större universitet i ett land som behöver hantera översättning mellan finska, engelska och svenska i olika språkriktningar.

Varför åkte du dit?
Syftet med utbytet var att samla på sig erfarenheter att ta med sig tillbaka för att stärka hur Umeå universitet arbetar med språktjänster och att dela med sig av positiva erfarenheter från vår organisation. Det kan vara givande att både få tips på saker man kan förbättra och stärkas i vetskapen att vissa saker faktiskt görs bra redan nu.


Vad fick du göra under utbytet?
Under utbytet fick vi chans att samtala med de olika delarna som utgjorde Språktjänsters verksamhet – översättare i olika språkriktningar, språkgranskare av engelska texter och administratörer som tog emot och hanterade alla beställningar. Genom dessa möten fick vi ingående beskrivningar av hur Helsingfors arbetar med översättning och arbetsflöden och den gedigna status som språk har vid lärosätet. Vi utbytte erfarenheter om processer och tack vare att flera lärosäten deltog i utbytet kunde vi diskutera skillnader och likheter såväl mellan Sverige och Finland som inom Sverige. Vi fick också en guidad rundvandring av delar av universitetet.


Vad gav det dig att åka på utbyte?
Det var givande att se hur en stor organisation med en större mängd resurser – både sett till antalet anställda och budget – kan arbeta. Men det var också intressant att se att vi tycks göra mycket positivt även med den mindre mängd resurser vi har. Utbytet gav en hel del idéer om processer och arbetssätt och om själva attityden till vårt gemensamma problem – två- och trespråkighet.

Varför skulle du rekommendera andra att åka?
Det är lärorikt att träffa andra som behöver lösa liknande arbetsuppgifter eller som delar samma utmaningar och problem. Det är också stärkande att upptäcka att vi kanske har lösningar på utmaningar som andra ännu inte har löst. Genom att diskutera sin egen verksamhet kan det också bli tydligt vad som kan förbättras och i bästa fall finns förslag på lösningar som andra redan har provat.

 

Anna Lawrence, Umeå universitet, passade på att åka på utbyte tillsammans med två andra universitetskollegor som också jobbar som översättare: Charlotta Hambre-Knight, Örebro universitet, och Eva-Marie Ek, Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer om Erasmus+ för personal

 

Petra Käck
2024-02-08