Föräldraledighet

Som förälder har du rätt till ledighet i olika omfattning under ditt barns uppväxt.

Du kan vara ledig med:

Graviditetspenning

Innan ditt barn föds kan du vara ledig med graviditetspenning, om Försäkringskassans förutsättningar för graviditetspenning uppfylls.

Tillfällig föräldrapenning

  • I samband med att barnet föds får du som den andre föräldern vara hemma i 10 dagar med tillfällig föräldrapenning.
  • Om du adopterar ett barn som är yngre än 10 år har ni som föräldrar rätt till tillfällig föräldrapenning i fem dagar var. Om du är ensam adoptivförälder har du rätt till alla tio dagarna.
  • Om ditt barn blir sjuk har du möjlighet att vara ledig för vård av sjukt barn, VAB, fram till ditt barn fyllt 12 år.

Föräldrapenning

  • Från att ditt barn har fötts och fram tills ditt barn är 18 månader har du möjlighet att vara ledig på heltid med eller utan föräldrapenning.
  • Fram till ditt barn har fyllt 8 år har du en möjlighet till förkortad arbetstid.
  • Som statligt anställd förlängs möjligheten arbeta deltid fram till ditt barn fyllt 12 år.

Eftersom reglerna är många och ändras relativt ofta rekommenderar vi att du tar kontakt med din löneadministratör eller Försäkringskassan för att få mer information.

Din rätt till föräldraledighet regleras av Föräldraledighetslagen, Tjänstledighetsförordningen och Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

 Besök för medföljande partner mödravårdscentral

 

 

Birgitta Berglund
2024-04-09