Alkohol och droger

En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för god arbetsmiljö. Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid, och universitetet har en tydlig policy för hur eventuella missbruksproblem ska hanteras och motverkas.

Hur en anställd eller student använder alkohol eller droger på fritiden är oftast hans eller hennes privata angelägenhet, men om vanorna påverkar säkerhet, arbetsmiljö, trivseln eller prestationer på arbetet, blir det en fråga också föruniversitetet.

Universitetets övergripande mål är att:

 • sträva efter alkohol- och drogfria arbets- och studiemiljöer
 • förhindra att alkoholförtäring utvecklas till missbruk
 • genom stödjande insatser verka för missbrukares rehabilitering
 • föra ut saklig information i förändrande syfte.

En person som är alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid är alltid ett hot mot arbetsplatsens säkerhet. Chefen har därför alltid ett ansvar för att ta upp eventuell problematik med och om möjligt hjälpa en person med misstänkt eller konstaterat missbruk.

Om du misstänker eller vet om ett missbruk är första steget alltid att tala direkt med den det berör. Om du upplever det som känsligt ska du istället informera din chef eller arbetsmiljöombud.

Din chef eller närmaste arbetsledare har ett ansvar att bedöma riskerna för anställda och studenter när institutionen anordnar fest eller andra aktiviteter där alkohol förekommer. Som medarbetare har du även ett ansvar för din egen alkoholkonsumtion vid sådana tillfällen. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas vid fester.

Stöd och hjälp vid missbruksproblem

Om du upplever att du har problem med din alkohol- eller drogkonsumtion kan du få stöd och hjälp både inom och utanför universitetet. Du kan alltid vända dig till din chef som har ett ansvar för att hjälpa dig. Om du inte känner dig bekväm med att prata med din chef finns många andra personer och organisationer du kan vända dig till:

 • Företagshälsovården
 • Personal vid Personalenheten
 • HR-specialister vid ditt fakultetskansli
 • Ledamöterna i arbetsmiljökommittén
 • Arbetsmiljöombud
 • Arbetsledare
 • Arbetskamrater
 • Sällskapet Länkarna
 • Anonyma alkoholister 

Kontaktpersoner

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Foto:

Jeanette Lövqvist 
HR-strateg vid Personalenheten
jeanette.lovqvist@umu.se
📞 090-786 53 79

 

Foto:

Pernilla Jansson
HR-strateg vid Personalenheten
pernilla.jansson@umu.se
📞 090-786 62 25

 

Foto:

Linda Johnson
HR-strateg vid Personalenheten
linda.johnson@umu.se
📞 090-786 55 04

 

Foto:

Annelie Mellström
HR-specialist vid Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞 090-786 62 72

Elizabet Westerlund
2022-06-02