Övrig ledighet utan lön

Utöver semester och föräldraledighet har du också rätt till andra typer av ledigheter, utan lön.

Du ansöker om alla ledigheter i PASS, förutom ledighet för annan anställning som du söker med blankett Ledighetsansökan LA07.

Tidsbegränsad anställning hos annan statlig arbetsgivare

Om du har en tillsvidareanställning vid universitetet som har varat i minst 12 månader före den dag ledigheten inleds får du vara tjänstledig från din anställning om du får en tidsbegränsad anställning hos en annan statlig arbetsgivare. Detta gäller dock längst i två år om inte arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl att bevilja dig längre tjänstledighet. Om du vill avbryta din tjänstledighet och gå tillbaka till din ursprungliga anställning ska du informera din chef senast två månader före återgång. Använd Ledighetsansökan LA07 för att ansöka om tjänstledighet för tidsbegränsad anställning hos annan statlig arbetsgivare.

Studier

Du har rätt till tjänstledighet från din anställning för studier. För att få vara tjänstledig för studier måste du ha varit anställd sex månader före tjänstledigheten eller minst tolv månader under de senaste två åren före tjänstledigheten. För att tjänstledigheten ska beviljas måste studierna avse kunskapsförmedling som följer en kurs- eller studieplan. Umeå universitet kan skjuta upp din tjänstledighet i högst sex månader om det finns särskilda skäl för det. Ansökan om tjänstledighet för studier sker i PASS och ska inlämnas i så god tid som möjligt.

Närståendevård

Du har rätt att vara tjänstledig från ditt arbete om du behöver vårda en svårt sjuk närstående. Till närstående räknas din familj och dina vänner. Du får då ingen lön från universitetet under de dagar du är ledig, utan ansöker istället om ersättning från Försäkringskassan.

Innan du tar ut tjänstledighet från universitet bör du kontakta Försäkringskassan för att försäkra dig om att du har rätt till ersättning.

Om du behöver vara ledig för att vårda en närstående ansöker du om ledighet hos universitetet via PASS. Ansök samtidigt om ersättning från Försäkringskassan.

Prova arbete hos annan arbetsgivare

Om du har för avsikt att prova arbeta hos annan arbetsgivare som inte är statlig gör arbetsgivaren bedömning om ledigheten är skälig utifrån ett verksamhetsperspektiv. Om du beviljas tjänstledigt, får du som längst vara ledig i 6 månader. Om du vill avbryta din tjänstledighet och gå tillbaka till din ordinarie anställning ska du informera din chef senast två månader före återgång. Använd blankett LA07 för att ansöka om tjänstledighet för att prova arbete hos annan arbetsgivare.

Birgitta Berglund
2022-10-20