Blanketter om lön och personal

Digital signering av löneadministrationens blanketter införs stegvis. Det framgår nedan av respektive blankett om de ska signeras med eduSign eller inte.

Bilaga till anställningsavtal LA01B

Employment contract LA01C

Anställningsavtal LA01 med URA-avtal

Timlön för intermittent anställning/Hourly compensation for intermittent employment

Timlön för intermittent anställning/Hourly compensation for intermittent employment

Timlön för intermittent anställning/Hourly compensation for intermittent employment

Ansökan om ställning som anknuten professor emeritus emerita

Arvodesräkning - Försöksperson

Arvodesräkning - Opponent/Sakkunnig/Styrelsearv/Medlemsavgift

BANKKONTO - SVENSK BANK (Skickas till löneadministrationen)

BANKKONTO - Instruktion 

Behörighetsansökan Primula/Pass (undertecknas i eduSign) 

Bilmedgivande LA15

Bisysslor chefer

Bisysslor lärare

Secondary employment for teaching staff

Bisysslor - sammanställning institution

Bisysslor - sammanställning fakultet

Deltidstjänstgöring - schema LA16

Distansarbete, enskild överenskommelse

Ensk överensk. - Växla lön till tjänstepension

Ensk överensk. - Växla sp.sem.dgr till tjänstepension 

Ensk överensk. - Avbryta eller upphöra med löneväxling

Flextidsmall TA-personal 2023

Flextidsmall TA-personal 2024_ny 231113 

Förmånsbeskattning LA17 - (undertecknas i eduSign)

Kontoändring LA03 - (undertecknas i eduSign) 

Ledighetsansökan LA07

Löneavdrag LA900 - (undertecknas i eduSign)

Ramavtal intermittent anställning

Ramavtal - hourly compensation for intermittent employment

Ramavtal intermittent anställning enstaka dagar

Reseförskott LA13

Reseräkning LA14

Reseräkning LA14b - Basis for travel expense

Räkning - representation LA04

Räkning - utlägg LA05

Semesteransökan LA06 - (undertecknas i eduSign)

Semesterdagar-kostnadsberäkning-Mall

Semesterförläggning – beslut - (undertecknas i eduSign)

Stipendium (Studentcentrum) LA02

Stipendium LA03a_postdok

Stipendium LA03b_grundnivå_avancerad nivå

Stipendium LA03c_forskarnivå

Studerande - Ersättning/bidrag LA905

Student - Reimbursement/allocation LA905b

Uppdragstillägg/Lönetillägg LA901a

Uppsägning PA01

Övertids/mertid/OB-tillägg LA08

Birgitta Berglund
2023-11-13