Säkerhetsskydd

Information eller verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet ska skyddas mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Arbete med säkerhetsskydd regleras i Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen. Där står bland annat att det ska genomföras en säkerhetsskyddsanalys för information och verksamheter som faller inom säkerhetsskyddsområdet.

Säkerhetspolisen (Säpo) har mer information om säkerhetsskyddsarbetet.

Logga in för att se mer information och rutiner avseende säkerhetsprövning och säkerhetsklass samt utbildningskrav- och material och andra rutiner på området.

Kontaktuppgifter

Charles Cederqvist, säkerhetschef och biträdande säkerhetsskyddschef

Hans Wiklund, universitetsdirektör och säkerhetsskyddschef

Jacob Eriksson, säkerhetsamordnare

dokument

Checklista - bedömning av säkerhetsskydd (Du kan använda checklistan som stöd för att bedöma om din verksamhet eller ditt projekt omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen)

Information om säkerhetsskydd- underlag till APT

Frida Fjellström
2023-12-27