Registratur och arkiv

Registratur och arkiv fungerar som ett stöd för verksamheten i frågor om exempelvis diarieföring av allmänna handlingar, dokumenthantering och vård av arkivhandlingar.

Registraturen ansvarar för att inkommande och upprättade handlingar vid universitetsförvaltningen registreras i diariet. De hjälper även till att söka efter och plocka fram arkivhandlingar åt anställda och besökare utifrån. Registraturen vänder du dig till i frågor om diarieföring, postöppning och utlämnanden av allmänna handlingar.

Arkivfunktionen vid förvaltningen ger råd och stöd till institutionernas arkivsamordnare om arkivvård, det vill säga hur handlingarna bäst hanteras, hur de beskrivs och hur de förtecknas. Arkivfunktionen är även myndighetens handläggare i arkivfrågor.

För arkivsamordnare finns en teamsyta Arkivsamordnare och registratorer vid Umeå universitet. Där finns all praktisk information kring arkivvården.

 Vi rekommenderar även sidorna nedan för läsning.

E-post till registrator

Kontaktinformation Arkivfunktionen

Universitetsarkiv

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3

Öppettider och postlådor

Öppettider

Postlådor
I Förvaltningshuset plan 3 på höger sida om ingången till Registratur och arkiv.

I Förvaltningshuset, ingång Universitetstorget 16, plan 3 på höger sida entrédörren

För dig som är chef

Hantera allmänna handlingar. Här får du som chef information om ditt ansvar för allmänna handlingar.

Serviceskyldighet

Serviceskyldighet. Här kan du läsa om den service vi ska ge mot dom som kontaktar oss och vad vi ska göra för att vara tillgänglig.

Allmänna handlingar och sekretess

Allmänna handlingar och sekretess Här får du information om vad en allmän handling är, vad som menas med sekretess och hur man lämnar ut en allmän handling.

Tänk säkert!

Tänk säkert En sida om tips på grundläggande säkerhetsåtgärder och länkar till universitetets sidor kring informations- och IT-säkerhet som är viktiga att känna till.

Hantera forskningsdata

Hantera forskningsdata
Forskningsdata
Sidor speciellt för dig som forskar.

FAQ personuppgifter och allmänna handlingar

FAQ personuppgifter och allmänna handlingar se länk under rubrik. Gäller din fråga:

Vanliga frågor inför rektors beslutsmöte

Vanliga frågor inför rektors beslutsmöte En sida för dig som har ärenden på rektors beslutsmöte.

Chatarina Wiklund
2024-01-28