Kalenderredaktör

Kalenderredaktören skapar och publicerar kalenderhändelser för webbplatserna umu.se och Aurora.

Kalenderredaktören arbetar i en begränsad version av publiceringsverktyget som inte kräver lika omfattande kunskaper i Episerver som rollen webbredaktör.

Ansvar och kunskap

Kalenderredaktören ansvarar för att:

  • innehåll och dokument följer regler och lagar kring tillgänglighet, personuppgifter och språk
  • innehåll är anpassat efter målgruppen
  • innehåll är korrekt och uppdaterad.

Kalenderredaktören ska ha:

  • grundläggande kunskap om tillgänglighet på webben, personuppgiftshantering och klarspråk
  • god kunskap om hur kalenderhändelser presenteras på webbplatserna och för vilken målgrupp
  • god kunskap om de krav som ställs på bilder som finns på umu.se.

Hur mycket tid tar det?

Kalenderredaktören behöver ingen avsatt tid inom sin tjänst av sin institution eller enhet – om de inte vill det själva.

Utbildning

För att arbeta som kalenderredaktör krävs ingen särskild utbildning. Material som behövs för att arbeta som rollen finns i guider och manualer och tillhandahålls av Kommunikationsenheten. Kalenderredaktören väljs ut och anmäls av chef/prefekt.

Anmälan sker i två steg

Steg 1: Chef/prefekt anmäler medarbetaren för rollen kalenderredaktör
Anmäl ny redaktör

Steg 2: Medarbetaren anmäler sig själv till rollen på kurssidan i Interna utbildningar.

När både anmälan från chef/prefekt och medarbetarens egen anmälan har gjorts tilldelas medarbetaren rollen och instruktioner skickas ut.

Avanmäl redaktör eller anmäl organisationsbyte

Medarbetare som inte längre ska arbeta som kalenderredaktör behöver avanmäla sig rollen. Om kalenderredaktören ska eller har bytt organisatorisk tillhörighet behöver även detta anmälas. Avanmälan och organisationsbytet görs av chef/prefekt.

Avanmäl redaktör eller anmäl organisationsbyte

Utbildning till rollen

För att få rollen krävs en utbildning. Chef/prefekt utser vem som ska ha rollen.

Anmäl medarbetare till rollen

Interna utbildningar och nätverksträffar

Här hittar du universitetets samlade samlade utbud av interna utbildningar och nätverksträffar riktade till medarbetare.

Erik Vesterberg
2023-10-27