Nominera arbetsmiljöombud

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Som chef ansvarar du för att initiera och stötta i processen med att utse arbetsmiljöombud. Dina medarbetare ska nominera arbetsmiljöombud och det är sedan de fackliga organisationerna som formellt utser arbetsmiljöombud.

Så nominerar ni arbetsmiljöombud

Första steget för att nominera arbetsmiljöombud är att du skapar möjlighet för dina anställda att kunna genomföra en nomineringsprocess. Det kan exempelvis handla om att skapa tid för detta vid ett APT eller att boka ett särskilt möte. Mötet kan vara fysiskt eller digitalt.

Sedan ska dina anställda nominera och rösta på arbetsmiljöombud – ett ordinarie och en ersättare. Om ni har en stor arbetsplats eller är verksamma över flera våningar, byggnader eller orter, har ni möjlighet att nominera flera arbetsmiljöombud. Observera att även om ni nominerar samma arbetsmiljöombud som tidigare mandatperiod så ska ni fortfarande genomföra en nominering och skicka in blanketten på nytt.

När dina medarbetare har beslutat vem/vilka de vill nominera som arbetsmiljöombud så ska du skicka nomineringsblanketten till de fackliga organisationerna.

Du hittar blanketten i högerkolumnen.

Du ska sedan skicka nomineringsblanketten med internpost till Facken gemensamt, eller via e-post till någon av adresserna: st@adm.umu.se, seko@umu.se, saco@adm.umu.se.

Det är sedan facken som fattar beslut och utser arbetsmiljöombuden för Umeå universitet.

Du hittar en lista över alla arbetsmiljöombud i högerspalten.

Krav för att kunna bli vald till arbetsmiljöombud

För att kunna bli utsedd till arbetsmiljöombud gäller att:

  • medarbetaren måste vara medlem i ST, Seko eller i ett Saco-förbund (i enlighet med samverkansavtalet).
  • medarbetaren inte får ha någon arbetsledande uppgift vid institutionen/enheten, t.ex. avdelningschef, områdeschef, studierektor eller liknande.

Lägg in arbetsmiljöombud i personalkatalogen

Efter att ni har utsett arbetsmiljöombud så behöver personen/personerna läggas till som arbetsmiljöombud även i Personalkatalogen av katalogansvarig vid enheten/institutionen. Detta då behörigheten är kopplat till det digitala tillbudsrapporteringssystemet IA.

Arbetsmiljöombud

Universitetets arbetsmiljöombud 2023-03-01—2026-02-28

Arbetsmiljöombud vid Umeå universitet

Listan över arbetsmiljöombud uppdateras fortlöpande.

Huvudarbetsmiljöombud 2023-04-01 – 2026-03-31

Stefan Fleig, telefon 090-786 59 98
Anita Pettersson-Strömbäck, telefon 090-786 88 34
Jenny Pettersson-Bergström, telefon 090-786 99 83

Huvudstuderandearbetsmiljöombud t.o.m. våren 2023

Victor Göthesson, NTK
studiesocialt@ntkumea.se

Ella Svender, Medicinska studentkåren
studiesocialt@medicinska.se

Molly Hansson, Umeå studentkår
likavillkor@umeastudentkar.se

Relaterad information

Blankett för nominering av arbetsmiljöombud 

Skyddsombud och arbetsmiljöombud, Arbetsmiljöverket

Instruktioner för uppdraget som arbetsmiljöombud för anställda och studenter

Utbildningar och nätverksträffar

Du som är arbetsmiljöombud vid universitet är välkommen att delta på våra nätverksträffar för arbetsmiljöombud:

Nätverksträffar för arbetsmiljöombud

Utbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM) ger dig som arbetsmiljöombud grundläggande kunskaper inom arbetsmiljöområdet.

Bättre arbetsmiljö

Kontaktpersoner

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Foto:

Jeanette Lövqvist 
HR-strateg vid Personalenheten
jeanette.lovqvist@umu.se
📞 090-786 53 79

 

Foto:

Pernilla Jansson
HR-strateg vid Personalenheten
pernilla.jansson@umu.se
📞 090-786 62 25

 

Foto:

Linda Johnson
HR-strateg vid Personalenheten
linda.johnson@umu.se
📞 090-786 55 04

 

Foto:

Annelie Mellström
HR-strateg vid Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞 090-786 62 72

 

Foto:

Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Therese Holmgren
2024-02-19