Tentamensskrivningar

Lokaler för tentamensskrivningar samt tentamensvakter bokar du hos Tentamensservice.

Lokalerna är särskilt anpassade för säkra tentamen och alla vakter är utbildade för att se till att tentamen sker enligt gällande regelverk. Tentamensservice sköter det administrativa kring din tentamen och erbjuder individuellt stöd för studenter med särskilda behov.

Ny regel för salstentamen beslutad – börjar gälla 28 augusti

 • Rektor har beslutat att fastställa Regel för salstentamen, att gälla från och med 2023-08-28 och tills vidare.
 • Befintliga regler och handläggningsordning har reviderats och gäller från 3 mars till och med 27 augusti.

Läs mer här Ny regel för salstentamen.

Beställning

Du beställer tentamensplatser i TimeEdit Exam.

Du beställer särskilda hjälpmedel via Beställning av särskilda hjälpmedel.

Inför vårterminen
Beställ tentamensplatser senast 15 oktober. Du kommer då att få fastställda tider 15 november.

Inför höstterminen
Beställ tentamensplatser senas 15 maj. Du kommer då att få fastställda tider 15 juni.

Under planeringsperioderna när terminens tentamen schemaläggs kan bokningarna komma att ändras utan att vi meddelar det. Först 15 november samt 15 juni fastställs och publiceras tiderna.

Beställning vid andra tider 

Beställningar kan göras efter dessa datum, men då kan inte Tentamensservice garantera att fastställda tider finns vid terminsstart. Dessa beställningar prioriteras i andra hand och schemaläggs löpande. Sista beställningsdatum är 20 arbetsdagar innan tentamenstillfället.

Priser 2023

Umeå universitet: 26,85 kr per studenttimme. Förlängd skrivtid per studenttimme: 298 kr (faktureras Studentcentrum). Extra skrivvakt 298 kr.

Externa: 30,70 kr per studenttimme. Förlängd skrivtid per studenttimme: 419 kr.

Bokning av tentamensplatser vid högtrycksperioder

Tentamensservice ska sträva efter att minimera användandet av externa lokaler. Under vissa perioder är efterfrågan på skrivsalar särskilt stor och vi vill påminna vad som gäller inför bokning:

 • Ordinarie tentamen prioriteras före omtentamen.
 • Vid konkurrens prioriteras den som gjort den tidigaste beställningen.
 • Det är obligatoriskt att uppge minst två datum för en tentamensbeställning. Om det finns en särskild anledning till att tentamen bara kan hållas en viss dag, välj en söndag som andra tillfälle och skriv anledning i informationsfältet.
 • Vanligtsvis schemaläggs tentamen med starttid kl. 8.00, 13.00, 15.00 eller 18.00. Om det finns anledning kan tentamen bokas med annan starttid. 

Externa salar
Om tentamensplatserna inte räcker till på Östra Paviljongen kan tentamen komma att bokas i dessa salar:

Se gjorda beställningar och bokningar

Du kan se dina beställningar och bokningar när du är inloggad i TimeEdit Exam. Bokningar är beställningar som har schemalagts. I bokningarna är datum och tid för tentamen fastställt. Lokal kan komma att ändras fram till två dagar innan tentamen. Ändring av lokal från Östra paviljongen till extern sal eller från extern sal till Östra paviljongen meddelas alltid till institutionen.

Du kan se tentamensschema på Tentamensschema TimeEdit.

Direktlänkar för att se tentamensbokningar.

Behöver du ändra din bokning?

Behöver du fler platser än du bokat, kontakta Tentamensservice så snart som möjligt och hänvisa till rätt bokningsnummer. Fler platser kan erbjudas i mån av utrymme.

Avbokningar justeras via anmälningslistan. Om avbeställning sker senare än fem dagar före tentamensskrivningen debiteras institutionen full kostnad.

Anmälningslistor - vad gäller?

Anmälningslistor ska finnas hos Tentamensservice senast kl. 12 dagen före tentamensskrivningen. Antal beställda platser ska justeras senaste 5 arbetsdagar före tentamen i TimeEdit Exam. På anmälningslistorna ska följande uppgifter finnas:

Information om tentamen:

 • Tentamens-id
 • Tentamensnamn (aktivitetstillfälle)
 • Tentamensdatum och tid
 • Kurskod

Uppgifter om studenter:

 • Namn i bokstavsordning (från A-Ö, sorterat på efternamn)
 • Fullständigt personnummer
 • Antal skrivande

Här kan du se exempel på en bra anmälningslista.

Inlämning och utlämning av tentamen

Inlämning

Tentamen ska levereras tillsammans med kodblad, anmälningslista samt ifyllda instruktionsblad senast kl. 12 dagen före tentamensskrivningen.

Skrivningarna kan levereras direkt av institutionen till tentamenskontoret, Östra paviljongen alternativt lämnas in på följande platser på campus:

 • Biologihuset, Universitetsservice (plan 3, rum D2-321) kl. 9.00-9.30.
 • Humanisthuset, Universitetsservice kl. 8.30–9.00.
 • Medicincentrum, B41, NUS, enligt överenskommelse.
 • MIT-huset, Universitetsservice kl. 9.00–9.30.
 • Naturvetarhuset, Universitetsservice kl. 9.00–9.30.
 • Samhällsvetarhuset, Universitetsservice kl. 8.30–9.00.

Utlämning

Utlämning av tentamensskrivningar sker på tentamenskontoret vardagar 8.00-12.00 eller vid de platser som nämns ovan. Observera att enbart behörig personal får hämta skrivningarna. Legitimation kan behöva uppvisas.

Informera dina studenter 

Kom ihåg att informera dina studenter om gällande regelverk, bland annat att:

 • Studenten måste ha giltig legitimation för att få skriva
 • Studenten ska infinna sig i skrivsalen minst 15 minuter innan skrivstart.

Kontaktuppgifter

Tentamensservice
Östra paviljongen
Ålidbacken 23
090-786 53 33
tentamensservice@umu.se
Karta
Kontorets öppettider: 8-12
Telefontid: 8-15

Användarforum för tentamensbeställare

Välkommen till ett öppet forum för dig som är anställd på Umeå universitet och bokar tentamen. Ställ frågor, dela med dig av tips, läs nyheter med mera: Användarforum för tentamensbeställare.

instruktionsblad och kodblad

Instruktionsbladet innehåller information till tentamensvärden och levereras tillsammans med tentamen.

Instruktionsblad tentamensvärd pdf

Instruktionsblad tentamensvärd word

Kodbladet ska finnas först på varje enskild papperstentamen och visar studentens personliga kod.

Kodblad pdf

Kodblad word

Frida Fjellström
2023-03-03