Tentamensskrivningar

Lokaler för tentamensskrivningar samt tentamensvakter bokar du hos Tentamensservice.

 

Foto: Mostphotos

Nyheter 

Nya rutiner vid salstentamen

Höstens schema för salstentamen

 

.............................................................................................................

Lokalerna är särskilt anpassade för säkra tentamen och alla vakter är utbildade för att se till att tentamen sker enligt gällande regelverk. Tentamensservice sköter även det administrativa kring din tentamen och erbjuder individuellt stöd för studenter med särskilda behov.

Beställning av tentamensplatser och särskilda hjälpmedel gör du med dessa webbformulär:

Beställning av tentamensplatser

Beställning av särskilda hjälpmedel

Förändrade rutiner vid tentamenstryck

Du som tidigare skickade tentamensskrivningar för tryck till Tryckservice kommer framöver att få skicka dina beställningar till servicecenter KBC.

Som vi tidigare informerat om kommer det interna tryckeriet Tryckservice inte längre att själva producera trycksaker. De kommer dock att ha kvar sin rådgivning samt ta emot och förmedla beställningarna till lämpligt upphandlat tryckeri.
Ett undantag är tryck av tentamensskrivningar. De ska från och med den 25 november 2019 skickas direkt till tryckeriet i servicecenter KBC.

Kontaktuppgifter till servicecenter KBC är: Print.KBC@umu.se Lars Åberg, 090-786 63 80 eller Claes Persson, 090-786 61 79. Öppettider kl. 8-14, stängt för lunch.

 

Priser 2020

Umeå universitet: 24,20 kr per studenttimme. Förlängd skrivtid per studenttimme: 280 kr (faktureras Studentcentrum). Extra skrivvakt 280 kr.

Externa: 27,50 kr per studenttimme. Förlängd skrivtid per studenttimme: 390 kr.

Bokning av tentamensplatser vid högtrycksperioder

Tentamensservice ska sträva efter att minimera användandet av externa lokaler. Under vissa perioder är efterfrågan på skrivsalar särskilt stor och vi vill påminna vad som gäller inför bokningen:

 • Det är obligatoriskt att uppge minst ett alternativt datum.
 • Ordinarie tentamen prioriteras före omtentamen.
 • Vid konkurrens prioriteras den som gjort den tidigaste beställningen.
 • Varje skrivsal har normalt en uppdelning i två pass med start klockan 9 respektive kl. 14 men tiderna kan förskjutas vid eventuellt längre tentamensskrivning än fyra timmar.

Externa salar
Om tentamensplatserna inte räcker till på Östra Paviljongen kan tentamen bokas i dessa salar:

Se gjorda beställningar/bokningar

Via länken i detta dokument kan du se dina bokningar, både de som är preliminära och de som är bekräftade: Dokument med länkar till tentamensbokningar.

Du kan också se dem direkt i bokningssystemet TimeEdit. För tillfället finns höstens preliminära bokningar i samma vy som de bekräftade. De preliminära bokningarna bokas in mellan kl. 6-7 den dag du har som önskemål, vilket kan komma att ändras.

Behöver du ändra din bokning?

Behöver du fler platser än du bokat, kontakta Tentamensservice så snart som möjligt och hänvisa till rätt bokningsnummer. Fler platser kan erbjudas i mån av utrymme.

Avbokningar justeras via anmälningslistan. Om avbeställning sker senare än fem dagar före tentamensskrivningen debiteras institutionen full kostnad.

Anmälningslistor - vad gäller?

Anmälningslistor skickas via e-post, som bifogat dokument, till tentamensservice@umu.se senast fem arbetsdagar innan tentamensdagen. På anmälningslistorna ska följande uppgifter finnas:

Information om tentamen:

 • Bokningsnummer/id-nummer för aktuell tentamen
 • Tentamensdatum och tid
 • Kurskod
 • Kursbenämning (svensk och ev. engelsk om tentan är på engelska)

Kontaktuppgifter till institutionen:

 • Namn på kontaktperson
 • E-post
 • Telefon

Uppgifter om tentander:

 • Namn i bokstavsordning (från A-Ö, sorterat på efternamn)
 • Fullständigt personnummer
 • Antal skrivande

Inlämning och utlämning av skrivningar

Inlämning

Tentamensskrivningarna ska levereras tillsammans med ifyllda försättsblad.

Skrivningarna kan levereras direkt av institutionen till tentamenskontoret, Östra paviljongen, senast kl 12.00 dagen innan tentamensdagen, alternativt lämnas in på följande platser på campus:

Inlämning görs senast dagen innan tentamensdagen:

 • Biologihuset, Universitetsservice (plan 3, rum D2-321) kl. 9.30-10.30.
 • Humanisthuset, Universitetsservice kl. 8.30–9.00.
 • Medicincentrum, B41, NUS, enligt överenskommelse.
 • MIT-huset, Universitetsservice kl. 9.00–9.30.
 • Naturvetarhuset, Universitetsservice kl. 9.00–9.30.
 • Samhällsvetarhuset, Universitetsservice kl. 8.30–9.00.

Utlämning

Utlämning av tentamensskrivningar sker på tentamenskontoret vardagar 8.00-12.00 eller vid de platser som nämns ovan. Observera att enbart behörig personal får hämta skrivningarna. Legitimation kan behöva uppvisas.

Viktiga datum

15 maj

Senaste dag för beställningar som avser ordinarie tentamenstillfällen för höstterminen

15 juni

Schemaläggning av höstterminens tentamenstoppar beräknas vara klart och meddelas institutionerna

15 oktober

Senaste dag för beställningar som avser ordinarie tentamenstillfällen för vårterminen

15 november

Schemaläggning av vårterminens tentamenstoppar beräknas vara klart och meddelas institutionerna

Tentamen under icke-högtrycksperioder kan beställas och bokas in löpande, dock senast 14 dagar innan planerad tentamensdag.

Informera dina studenter 

Kom ihåg att informera dina studenter om gällande regelverk, bland annat att:

 • Studenten måste ha giltig legitimation för att få skriva
 • Studenten ska infinna sig i skrivsalen minst 15 minuter innan skrivstart.
Frida Fjellström
2021-06-14