Tentamensskrivningar

Lokaler för tentamensskrivningar samt tentamensvärdar bokar du hos Tentamensservice.

Lokalerna är särskilt anpassade för säkra tentamen och alla värdar är utbildade för att se till att tentamen sker enligt gällande regelverk. Tentamensservice sköter det administrativa kring din tentamen och erbjuder individuellt stöd för studenter med särskilda behov.

Ny regel för salstentamen gäller från 28 augusti 2023

Läs mer här Ny regel för salstentamen.

Beställning

Är det första gången du ska beställa tentamensplatser? Kontakta i så fall tentamensservice så lägger de till dig i systemet och ger en introduktion till hur det fungerar.

Du beställer tentamensplatser i TimeEdit Exam.

Du beställer särskilda hjälpmedel via Beställning av särskilda hjälpmedel.

Tider för beställning

Inför vårterminen
Beställ tentamensplatser senast 15 oktober. Du kommer då att få fastställda tider 15 november.

Inför höstterminen
Beställ tentamensplatser senas 15 maj. Du kommer då att få fastställda tider 15 juni.

Under planeringsperioderna när terminens tentamen schemaläggs kan bokningarna komma att ändras utan att vi meddelar det. Först 15 november samt 15 juni fastställs och publiceras tiderna.

Beställning vid andra tider 
Beställningar kan göras efter dessa datum, men då kan inte tentamensservice garantera att fastställda tider finns vid terminsstart. Dessa beställningar prioriteras i andra hand och schemaläggs löpande. Sista beställningsdatum är 20 arbetsdagar innan tentamenstillfället.

Beställning av tentamensplatser vid högtrycksperioder

Tentamensservice ska sträva efter att minimera användandet av externa lokaler. Under vissa perioder är efterfrågan på skrivsalar särskilt stor och vi vill påminna vad som gäller inför bokning:

 • Ordinarie tentamen prioriteras före omtentamen.
 • Vid konkurrens prioriteras den som gjort den tidigaste beställningen.
 • Det är obligatoriskt att uppge minst två datum för en tentamensbeställning. Om det finns en särskild anledning till att tentamen bara kan hållas en viss dag, välj en söndag som andra tillfälle och skriv anledning i informationsfältet.
 • Vanligtsvis schemaläggs tentamen med starttid kl. 8.00, 13.00, 15.00 eller 18.00. Om det finns anledning kan tentamen bokas med annan starttid. 

Externa salar
Om tentamensplatserna inte räcker till på Östra paviljongen kan tentamen komma att bokas i dessa salar:

Se gjorda beställningar och bokningar

Du kan se dina beställningar och bokningar när du är inloggad i TimeEdit Exam. Bokningar är beställningar som har schemalagts. I bokningarna är datum och tid för tentamen fastställt. Lokal kan komma att ändras fram till två dagar innan tentamen. Ändring av lokal från Östra paviljongen till extern sal eller från extern sal till Östra paviljongen meddelas alltid till institutionen.

Du kan se tentamensschema på Tentamensschema TimeEdit.

Direktlänkar för att se tentamensbokningar.

Ändra din bokning

Om du behöver ändra antal platser du har beställt skriver du det i administratörsinformation-fältet i TE Exam. För att institutionen ska debiteras för rätt antal platser behöver du göra ändringen senast 7 arbetsdagar före tentamen. Fler platser kan erbjudas i mån av plats.

Bekräftelse om ändring ser du genom att antal platser har ändrats i det publicerade schemat.

Även avbokning görs enklast via administratörsinformation-fältet i TE Exam.

Lämna in papperstentamen

Leverera tentamen tillsammans med anmälningslista och instruktionsblad till tentamensvärd (tidigare kallat försättsblad) i pappersform senast klockan 12.00 två dagar innan tentamensdagen, antingen direkt på Östra paviljongen eller via de överenskomna inlämningsställena.

 • Biologihuset, Universitetsservice (plan 3, rum D2-321) kl. 9.00-9.30.
 • Humanisthuset, Universitetsservice kl. 8.30–9.00.
 • Medicincentrum, B41, NUS, enligt överenskommelse.
 • MIT-huset, Universitetsservice kl. 9.00–9.30.
 • Naturvetarhuset, Universitetsservice kl. 9.00–9.30.
 • Samhällsvetarhuset, Universitetsservice kl. 8.30–9.00.

På anmälningslistorna ska följande uppgifter finnas:

 • Tentamens-id
 • Tentamensnamn (aktivitetstillfälle)
 • Tentamensdatum och tid
 • Kurskod
 • Studenternas namn i bokstavsordning (från A-Ö, sorterat på efternamn)
 • Studenternas fullständiga personnummer
 • Antal skrivande.

Lämna in digital tentamen

Vid digital tentamen behöver du inte lämna in anmälningslista.

Instruktionsblad till tentamensvärd (tidigare kallat försättsblad) kan du skicka via e-post (inte via Inspera) senast klockan 12.00 två dagar innan tentamensdagen. Det går också bra att i samma mejl skicka ett kopieringsexemplar att använda om Inspera skulle strula på tentamensdagen. Märk mejlet och filerna med tentamens boknings-ID.

Anmälningslista och instruktionsblad för digital tentamen skickas inte åter till institutionen efter tentamen. Dessa dokument sparas hos tentamensservice och i de fall ni behöver ha tillgång till dem är det bara att ni hör av er. Om ni vill att vi skickar dem direkt behöver ni skriva det i fältet "Information till tentamensvärd" på instruktionsbladet. Antal studenter som lånat dator meddelas till institutionen via en bilaga som följer med faktureringen.

Hämta tentamen

Utlämning av tentamensskrivningar sker på tentamenskontoret vardagar kl. 8.00-12.00 eller vid de platser som nämns ovan (under rubriken Lämna in papperstentamen). Observera att enbart behörig personal får hämta skrivningarna, legitimation kan behöva uppvisas.

Informera dina studenter 

Kom ihåg att informera dina studenter om gällande regelverk, bland annat att:

 • Studenten måste vara anmäld för att få skriva tentamen
 • Studenten måste ha giltig legitimation för att få skriva tentamen
 • Studenten ska infinna sig i skrivsalen minst 15 minuter innan tentamen startar.

Priser

Umeå universitet: 26,85 kr per studenttimme. Förlängd skrivtid per studenttimme: 298 kr (faktureras Studentcentrum). Extra skrivvakt 298 kr.

Externa: 30,70 kr per studenttimme. Förlängd skrivtid per studenttimme: 419 kr.

Kontaktuppgifter

Tentamensservice
Östra paviljongen
Ålidbacken 23
090-786 53 33
tentamensservice@umu.se
Karta
Kontorets öppettider: 8-12
Telefontid: 8-15

Användarforum för tentamensbeställare

Välkommen till ett öppet forum för dig som är anställd på Umeå universitet och bokar tentamen. Ställ frågor, dela med dig av tips, läs nyheter med mera: Användarforum för tentamensbeställare.

instruktionsblad och kodblad

Det är valfritt att använda instruktionsbladet till student. Om det används ska det läggas in efter kodbladet på varje tentamen.

Instruktionsblad student pdf

Instruktionsblad student word

Instruktionsblad tentamensvärd pdf

Instruktionsblad tentamensvärd word

Kodblad pdf

Kodblad word

Frida Fjellström
2024-01-11