Rutin vid dubbla tentamensskrivningar

Om en student ska skriva två tentamensskrivningar vid samma tillfälle gäller denna rutin

  • Institutionen beställer tentamensplats i TimeEdit Exam för den student som ska skriva, minst sju arbetsdagar innan tentamensdagen. Endast en beställning görs, även om tentamen ges av olika institutioner. Denna bokning kommer att få ett eget bokningsnummer.
  • Välj "Dubbeltenta1" som kurs och välj ett tentamensnamn som gör att studenten förstår vilken sal hen ska gå till (till exempel "Dubbel tentamen i Statistik & Franska"). I fältet Tentamensvärdsinformation anger du bokningsnumren för båda tentamensskrivningarna. Länka gärna minst en av de bokningarna till den nya bokningen.
  • Inför leverans till Tentamensservice ska båda tentamensskrivningarna läggas i ett kuvert (även om de ges av olika institutioner). På kuvertet ska ett försättsblad finnas med information om till exempel vilken tentamen studenten ska börja med alternativt om båda ska delas ut samtidigt och vilken skrivtid som gäller för respektive tentamen.
  • Institutionen ska även skicka in en anmälningslista för dubbeltentan. Om det är två digitala tentamen med Inspera, kom ihåg att ange anonym kod för båda tentamensskrivningarna och var tydlig med vilken kod som gäller för vilken tentamen.
Frida Fjellström
2023-08-22