Rutin vid dubbla tentamensskrivningar

Om en student ska skriva två tentamensskrivningar vid samma tillfälle gäller denna rutin

• Institutionen beställer tentamensplats för den student som ska skriva, minst fem dagar innan tentamensdagen. Endast en beställning görs, även om tentamen ges av olika institutioner. I beställningen ska bokningsnummer för tentamensskrivningarna finnas med. Denna bokning kommer att få ett eget bokningsnummer.


• Inför leverans till Tentamensservice ska båda tentamensskrivningarna läggas i ett kuvert (även om de ges av olika institutioner). På kuvertet ska ett försättsblad finnas med information om till exempel vilken tentamen studenten ska börja med alternativt om båda ska delas ut samtidigt och viken skrivtid som gäller för respektive tentamen.


• Institutionen ska även skicka in en anmälningslista för bokningen till tentamensservice@umu.se.

Frida Fjellström
2019-05-02