Besluta ledigheter

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Som chef med personalansvar fattar du beslut om ledighet för dina medarbetare. De flesta ledighetsärendena hanteras i PASS. Vissa typer av ledighet har man som anställd rätt till, enligt lagar och kollektivavtal. Andra typer av ledighet kan beviljas eller avslås, beroende på hur arbetsgivaren bedömer konsekvenserna för verksamheten.

 

Foto:

Ledigheter förekommer både med lön och utan lön. För vissa typer av ledighet skiljer sig reglerna åt beroende på om medarbetaren är läraranställd eller T/A-anställd.

 

Birgitta Berglund
2022-02-22